torsdag 23 maj 2013

Hälsokonferens i St. Petersburg

Medan våra kollegor tagit emot diverse ministrar och andra inkommande besök i Stockholm denna vecka reste jag och Christer österut, närmare bestämt till St. Petersburg. Syftet med resan var det projekt som syftar till ett utökat hälsoutbyte mellan norden och St Petersburg som Nordiska Ministerrådet driver. Projektet har bestått av studiebesök till Sverige, Danmark och Finland och nu var det dags med den avslutande konferensen i St Petersburg. Swecare har deltagit som den svenska partnern i projektet och tog med oss representanter från SLL och flera medlemsföretag till St Petersburg.

20130523-093314.jpg
Första dagen hade vi ett seminarium i den vackra regeringsbyggnaden Smolny.

20130523-093425.jpg
Valery Kolabutin, ordförande för Hälsokommitten hälsade välkomna och lovordade det nordiska samarbetet. Det intensiva samarbetet med Sverige och Swecare nämdes särskilt.

20130523-093915.jpg
Vice-ordförande Tatiana Zasukhina presenterade två nya lagar som öppnar upp för större möjligheter för den privata sektorn på den ryska marknaden. St. Petersburg har stora problem med allt för få läkare och avsaknad av högkvalitativ utrustning. Tatiana menade att avsaknaden av finansiering för hälsosektorn i St Petersburg öppnar upp för PPP projekt som kan leda till att finansiering från annat håll.

20130523-094050.jpg
Också Swecare var tillfrågad att presentera vår organisation, den svenska hälso- och sjukvårdsmodellen och svenska företag intresserade av den ryska marknaden.

Dag 2 fortsatte med rundabordsamtal på 3 olika tematiska områden. Då Christer modererade ett av dessa RB-samtal passade jag på att delta på ett annat, nämligen på ämnet "Effective use of available resources". Samtalet modererades av Hälsokommittens Tatiana Zasukhina och Paula Kokkonen, Vice-Mayor Emerita on social services and public authorities från Finland.

20130523-105903.jpg
Mikko Vienonen från Northern Dimension Partnership on Public Health and Social Well-being i pratade om hur man använder sina begränsade resurser på ett effektivt sätt. Mikko underströk vikten av att räkna ut vad ingrepp ger i ökad livslängd och ökad livskvalitet i relation till kostnad. Detta för att kunna avgöra var de begränsade resurserna ger mest nytta. Ett förlorat år (en person som avlider före sin tid enligt WHO = 70) kan mätas i ekonomiska termer som förlusten av BNP per capita per år. Genom att satsa på förebyggande vård som fex rökavänjning sparar ett land härmed pengar. Pengar som sedan kan användas för att förbättra vården ytterligare.
Andra talare på seminariet var Lena Lindén, Chief Operating Officer Stockholms läns sjukvårdsområde, som pratade om landstingets kvalitetsuppföljning som ska leda till en effektiv användning av de finansiella resurserna.

20130523-133457.jpg
Bactiguards Hans Ramberg var också på plats och fick möjlighet att presentera Bactiguard och föra upp vikten av infektions kontroll på agendan.

20130523-145316.jpg
Hela konferensen avslutades med en mingellunch på Grand Hotel och nu hoppas vi att projektet får en uppföljning. Vi ser ett stort intresse för svenska lösningar från rysk sida och hoppas naturligtvis på att ta samarbetet vidare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar