torsdag 30 maj 2013

Sustainable Healthcare i London

Igår var jag på ett seminarium om Sustainable Healthcare på Sveriges ambassad i London arrangerat av Sustainable Healthcare Sweden och ambassaden. Swecare fick tidigare i vår förfrågan att vara med och presentera sin syn på den svenska hälso- och sjukvården och en hållbar sjukvård och vi ställde gärna upp.

Johannes Brundin från Sustainable healthcare hälsade välkomna till seminariet. Sustainable healthcare arrangerade ett liknande seminarium i London året innan och Johannes var glad att många av deltagarna från förra året valt att delta också i år.

[caption id="attachment_12001" align="aligncenter" width="540"]IMG_2644 Kristina de Geer från Region Skåne, Daniel Eriksson från TEM och Ylva Wide från Swecare[/caption]

Efter Johannes hälsat välkomna presenterade Swecare den svenska hälso- och sjukvårdsmodellen Symbiocare samt svenska initiativ på hållbarhetsområdet som NKS,  rapporten ”Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna” samt projektet MistraPharma.

Daniel från stiftelsen TEM pekade bland annat på att en av lösningarna på problemet med sjukvårdens begränsade resurser är en lägre energikonsumtion. På så sätt frigör man resurser som kan läggas på annat som att tex ta hand om vår åldrande befolkning.  Vidare påpekade Daniel att Sverige verkligen ligger i framkant när det kommer till hållbar sjukvård. Alla sjukhus arbetar med hållbarhetsfrågan och vi har haft strikt lagstiftning sedan 1968. Det finns också en stor regional medvetenhet där regionerna inte sällan tävlar mot varandra om vem som är mest miljövänlig.

IMG_2640

Kristina de Geer som var med från region Skåne presenterade regionens långt framskridna arbete med miljömål. Regionen har ställt upp fyra tydliga miljömål och år 2020 ska regionen vara fri från fossila bränslen. De fyra miljömålen innebär en satsning på förnybara bränslen, ökad andel ekologiskt, resurssnåla produkter och spridning av kunskap.

IMG_2641

Från den brittiska sidan var bland annat Sonia Roshnik som är ansvarig för hållbarhetsavdelningen i NHS på plats för att berätta om NHS hållbarhetsarbete. Sonias avdelning erbjuder rådgivning och stöd till hälso- och sjukvården i England för att skapa en miljömässig, finansiell och socialt mer hållbar sjukvård. NHS har också en strategi för att minska koldioxid utsläppen med 10% till 2015.

IMG_2652

Det var också flera företag representerade bland andra Swecares medlem Envac som presenterade sitt arbete med en hållbar avfallshantering på sjukhus. Ett annat intressant företag på plats var Orbital System som återanvänder dushvatten och på så sätt kan spara stora mängder vatten och energi.

[caption id="attachment_12006" align="aligncenter" width="540"]IMG_2647 Sweco var på plats och presenterade hur grundvatten kan användas till uppvärming[/caption]

Intresset för svenska lösningar på miljöområdet är mycket stort och Sverige är ett föregångsland på området.  Internationella förfrågningar om hur vi arbetar på området strömmar in och för oss blev det klart att intresset bara kommer att öka. Nästa steg i arbetet med en hållbar sjukvård blir ett liknande seminarium i Berlin den 25e juni. Mer om den aktiviteten kan ni läsa här. För de av er som arbetar med hållbarhetsfrågor ber vi att ni kontaktar oss med information om hur ni arbetar. Detta för att dels kunna upplysa intressenter utomlands när vi pratar om svensk hållbar sjukvård och dels för att kunna matcha med inkommande förfrågningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar