måndag 10 juni 2013

Swecares anti-korruptionsseminarium

Som en del av seminarieserien inom ramen för Swecares Sida-finansierade projekt arrangerade vi i förra veckan ett seminarium om anti-korruptionsfrågor. Redan till frukostminglet var diskussionen i full gång, och den fortsatte sedan under seminariet.

Parul Sharma från CSR Sweden inledde med att ge oss uppdraget att på 1 minut hitta på ett säkert sätt att lura en regering eller organisation på 100 000 euro. Många ”bra” förslag lades fram, flera av dem inspirerade av verkligheten. Det blev tydligt att korruption även finns i Sverige. I vissa länder är korruption mer systematiserat och kan finnas på olika nivåer i samhället och inom olika branscher. Parul gjorde dock klart att korruption alltid skadar ekonomisk och social utveckling, och framför allt för de fattigaste och mest utsatta i samhället. Även för företagen är det tydligt att korruption och mutor inte är en bra väg till långsiktig hållbarhet, då det riskerar att bl a skada varumärket och det är ofta dyrare i längden att muta än att avstå.

[caption id="attachment_12025" align="aligncenter" width="540"]Intresserade åhörare Intresserade åhörare[/caption]

Ett sätt att hantera korruptionsfrågor inom organisationen är att göra en företagsbesiktning, due diligence, med fokus på en ”hälsokontroll”, dvs att undersöka om det finns incidenter inom organisationen och en konsekvensanalys där man undersöker orsaker till incidenterna (varför just i den enheten, på den nivån, i den processdelen) och vilken verkan detta får.

Efter denna inledning presenterade de fyra paneldeltagarna sig och sina företag; Fabio Baglioni från Cavidi, Yvonne Näsström från AstraZeneca, Marie Grenholm, Ernst & Young och Helena Sundén från Institutet mot Mutor. En fråga som diskuterades var hur man ska ”anti-korruptionssäkra” sina distributörer, och hur långt ett företags ansvar för sina distributörer går. Om svensk och samarbetslandets lagstiftning skiljer sig på den här punkten, är det den hårdare lagstiftningen som gäller- och det är inte alltid den svenska som är den hårdaste. Det är då viktigt att visa vad man har gjort för att motverka problemet, att man har visat ”due care” t ex genom att låta agenter skriva under uppförandekoder o liknande.

[caption id="attachment_12024" align="aligncenter" width="540"]Fabio Baglioni, Cavidi; Yvonne Näsström, AstraZeneca; Marie Grenholm, Ernst & Young; Helena Sundén, Institutet mot Mutor; och Parul Sharma, CSR Sweden Panelen bestod av Fabio Baglioni, Cavidi; Yvonne Näsström, AstraZeneca; Marie Grenholm, Ernst & Young; Helena Sundén, Institutet mot Mutor; och med Parul Sharma, CSR Sweden som moderator[/caption]

Som avslutning på seminariet gav panelisterna varsitt handfast tips:

  • Ta med de personer som jobbar ute i verksamheten och som känner till riskerna när organisationen utformar sin anti-korruptionspolicy och hur den ska implementeras (Helena Sundén);

  • Se till att öppna tipskanalerna, utforma ett whistle-blowing system med anonymitet, och använd inkommen information om incidenter etc väl genom att låta hela organisationen lära av ev misstag (Marie Grenholm);

  • Ledarskapet, ”the tone at the top”, är viktigt, men även på lägre nivåer. Det sätter klimatet för hur anti-korruptionspolicyn genomförs i praktiken, och det är viktigt med tydlighet och dialog (Yvonne Näsström);

  • Om ett företag vill vara framgångsrikt på lång sikt – ta anti-korruptionsfrågorna på allvar, och var kreativ i ert sätt att hantera dem, hitta sätt att handla etiskt OCH vinna affärerna. Det finns andra sätt som kan ge mervärde för motparten, exempelvis prestige av att fatta ett bra beslut, eller ordna andra sätt att mötas än dyra konferenser, t ex virtuella möten (Fabio Baglioni).


Vi ser att det finns ett stort intresse bland våra medlemmar för dessa frågor. Vi tror också att det behov att diskutera och byta erfarenheter om hur man konkret gör för att kunna vara närvarande på en marknad med hög korruptionsrisk och göra affärer, utan att ge avkall på etik och värderingar. Swecare planerar därför ett uppföljande seminarium eller workshop runt ämnet under hösten. Om du har tankar eller tips på hur vi kan utforma ett sådant tillfälle, ta gärna kontakt med oss (anna.riby@swecare.se)!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar