onsdag 22 maj 2013

Swecare i Uganda

Efter att ha genomfört en lyckad delegationsresa till Zambia i våras har det uppstått en ökad efterfrågan bland Swecares medlemmar på aktiviteter gentemot tillväxtländer i Afrika söder om Sahara. Föregående vecka besökte Swecare Uganda och Zambia. I det här blogginlägget kan du läsa om vårt besök i Kampala, Uganda.

Tillsammans med Sveriges ambassad i Uganda genomförde vi en studieresa till Ugandas huvudstad Kampala för att undersöka hälso- och sjukvården i landet och potentialen för våra svenska företag. Besöket är en del i förberedelserna för en delegationsresa till Uganda och Zambia 25-29 november 2013.

[caption id="attachment_11906" align="alignnone" width="540"]Kampala, Uganda Kampala, Uganda[/caption]

Uganda är en stat i Östafrika med ca 34 miljoner invånare och med gränser mot Kenya, Tanzania, Rwanda, Demokratiska Republiken Kongo och Sydsudan. Ugandas ekonomi har under det senaste årtiondet visat mycket höga tillväxttal på 7-9 procent. Uganda har nyligen hittat olja och naturgas i västra delen av landet vilket väntas ge stora inkomster under flera decennier.

Uganda är ett land med stora utmaningar vad gäller att förse sin befolkning med sjukvård. Traditionellt har sjukdomsbördan bestått av smittsamma sjukdomar såsom HIV/AIDS, TB, Malaria och diarré-sjukdomar. Uganda nämns ofta som framgångsrikt vad gäller kampen mot HIV och man lyckades under många år få ner andelen smittade i befolkningen, en viss ökning har dock skett senare tid.

Livsstilsrelaterade sjukdomar ökar alltmer och framförallt cancer, högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar och njurproblem ökar kraftigt i och med en livsstil som börjar likna den i västvärlden. På grund av den tidigare dominansen och fokusen på att behandla smittsamma sjukdomar och framförallt HIV/ AIDS saknar landet beredskap inom dessa områden. Det finns därför ett stort behov av utrustning och kunskap inom dessa områden och svenska företag borde ha goda förutsättningar för affärer. Inom offentlig sektor arbetar man med att bygga ut cancervården och även inom den privata sektorn finns ambitiösa planer på att bygga cancercenter.

[caption id="attachment_11907" align="alignnone" width="540"]Ministry of Health Möte på Ministry of Health tillsammans med ambassadör Urban Andersson[/caption]

 

[caption id="attachment_11910" align="alignnone" width="540"]Mulago National Referral Hospital, Kampala Mulago National Referral Hospital i Kampala är Ugandas största sjukhus[/caption]

 

[caption id="attachment_11911" align="alignnone" width="540"]Mulago National Referral Hospital, Kampala Mulago National Referral Hospital, Kampala[/caption]

Swecare tillsammans med ambassaden har haft möten på Ugandas hälsoministerium. Det finns en medvetenhet hos regering om att stora satsningar behövs för att utveckla sjukvården och man kommer framöver att fokusera på att uppgradera nuvarande sjukhus och kliniker. Uganda behöver även fortsatt fokusera på mödra- och barnhälsa (landet är långt ifrån att uppnå milleniemålen). Den offentliga sjukvården ska vara helt gratis, inga patientavgifter, men i praktiken fungerar inte detta. En nationell hälsoförsäkring diskuteras. Regeringen är medveten om att man med de medel som finns till hands inte kan tillfredsställa befolkningens behov av kvalitativ hälso- och sjukvård på egen hand, utan att samarbete med den privata sektorn. Till exempel har en policy om PPP antagits nyligen.

Stora belopp av hälsoutgifterna går till att köpa vård utomlands för den politiska eliten och dess anhöriga. Det finns en relativt stor medvetenhet om detta på hälsoministeriet och en vilja att minska detta, för att istället bygga kapacitet och förtroende för den inhemska sjukvården. Satsningar på ett cancerinstitut och ett hjärtinstitut är tecken på detta.

[caption id="attachment_11909" align="alignnone" width="540"]International Hospital Kampala är Ugandas största privata sjukhus. De har stora expansionsplaner International Hospital Kampala är Ugandas största privata sjukhus. De har stora expansionsplaner[/caption]

Uganda har en stor privat sektor inom hälso- och sjukvård (43%) och den växer ständigt med nya kliniker och sjukhus runt om i landet. Många av de redan etablerade har stora expansionsplaner, inte minst finns en vilja att starta center för diagnostik och cancervård. En stor del av expansionen inom den privata sektorn drivs av den ökade medelklassens efterfrågan på bättre vård och allt fler sjukvårdsförsäkringar för de som är anställda inom den formella sektorn. Privata sektorn består av for-profit och not-for-profit aktörer, de senare är ofta ”faith-based organizations”.

Sammanfattningsvis hade vi ett mycket givande besök i Uganda och vi träffade många viktiga aktörer som kunde berätta om behoven och utmaningarna i landet. Swecare ser en stor potential för svenska hälso- och sjukvårdsföretag i Uganda och framförallt inom den privata sektorn. Om ni är intresserade av att veta mer om Swecares arbete mot Uganda och den kommande delegationsresan till Uganda och Zambia får ni gärna höra av er till oss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar