torsdag 16 maj 2013

Vill Sverige ha en Life Science-industri?

Idag arrangerade Kristdemokraterna och LIF ett seminarium på ämnet "Vill Sverige ha en Life Science-industri"? Seminariet drog över 100 personer till riksdagen och ett antal intressanta personer hade engagerats som talare.

IMG_2506

Klementina Österberg från GU Holding inledde med att prata om vikten av en samlad life science strategi och statligt stöd för att små företag ska kunna växa.

IMG_2517

LIFs Anders Blanck pratar om branschens vikt för Sverige. Kliniska prövningar har halverats mellan 2004 och 2012 och kostnaderna för  prövningarna ökar stadigt. Detta får en mycket negativ effekt på läkemedelsexporten som i stort sett består av läkemedel framforskade i Sverige. Sverige anses ha ett gott innovationsklimat men vi har ett antal utmaningar. Ett exempel är vår avsaknad   av ett förutsägbart ersättningssystem för innovativa produkter. LIF har tagit fram ett forskningspolitiskt program med ett antal rekommendationer för att stärka life science branschen. Bl.a. rekommenderar LIF att ett nationellt forskningspolitiskt råd skapas för att få till ett närmare samarbete mellan företag, det offentliga och andra aktörer. Vi bör också se över våra ersättningssystem och basera dessa på medicinska resultat och öppna upp för nya innovationer inom vården.

IMG_2528

IVA hade också de förslag på initiativ som en nationell portal där företag, forskare, prövare och patienter kan hitta varandra.

IMG_2532

Maria G Lönn från SILS (Sverige som internationellt centrum för life science) fanns också på plats och pratade om hur vi bättre måste nyttja de styrkor och möjligheter som finns i Sverige. Maria pekade bland annat på att vi måste öka integrationen bland aktörerna i branschen.

Svaret på frågan som seminariet handlar om är såklart ett rungande JA! Visst vill och behöver Sverige ha en Life Science-industri. Sveriges totala export av läkemedel och medicinteknik var 2012 ca 57 514 MSEK och branschen är mycket viktig både för den svenska exporten och för arbetstillfällen i Sverige. Talarna var överens om att en bättre samordning mellan alla aktörer inom branschen är av yttersta vikt.

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar