fredag 28 juni 2013

Ses vi i Almedalen nästa vecka?

Hälsosamma affärer - Kan svenska hälso- och sjukvårdsföretag bidra till utveckling i Afrika och Asien? 1 juli 09.00-10.00, Sverige i Världen, Donnersgatan 6,

Regeringen har under sin tid vid makten påbörjat en omstrukturering av biståndspolitiken. Är det rätt att gå från bistånd till handel och har Sverige och svenska företag egentligen något att erbjuda de länder som kallas emerging markets? Hur kan vi hjälpa våra företag att bli mer aktiva på det som alla inser är morgondagens marknader?

Kom och lyssna på Karin Johansson, statssekreterare på Socialdepartementet, som i våras ledde den första svenska handelsdelegationen inom hälso- och sjukvårdssektorn någonsin till Zambia och Carina Hägg, Socialdemokratisk ledamot i riksdagens utrikesutskott om oppositionens syn på detsamma. I en paneldiskussion deltar även Swecares VD Maria Helling och representanter för de svenska hälso- och sjukvårdsföretagen Elekta och Helseplan.

942069_404824952964585_1201816813_n


När EU öppnar dörren - hur kan Sverige ta tillvara på nya exportmöjligheter, 1 juli 15.00 - 16.00 med efterföljande mingel, Kronstallgränd bakom Wisby hotell, Nowas lokal

Den 1 oktober införs EU:s patientrörlighetsdirektiv i svensk lag. Samtidigt pågår ett arbete i Sverige med att främja varu- och tjänsteexporten inom vårdområdet. Dessa saker innebär nya affärsmöjligheter. Men finns modet och handlingskraften hos företag och offentlig sektor? Medverkar i seminariet gör Maria Helling, VD, Swecare, Eva Nilsson Bågenholm, nationell äldresamordnare, Socialdepartementet, Ingela Nylund Watz, riksdagsledamot, Socialdemokraterna, Fredrik Rågmark, VD, Medicover och Johan Falk, VD, OneMed.

Missa inte heller när Swecares VD Maria Helling sitter i Aleris "heta stol" torsdagen den 4e juli, 13:00 - 13:20 i Aleris tält på Donners plats. Temat är " Världsrykte men ändå ingen succé - så ska svensk vårdexport lyfta". Några av frågorna som Maria ska få besvara är: Vilka är hindren för att "Made in Sweden" ska stå på fler sjukhus världen över? Hur kan vi bli bättre på att använda vårt försprång innan det är för sent? Vad krävs av hemmamarknaden för att vårdföretag ska kunna expandera utomlands?

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar