fredag 11 oktober 2013

Ministry of Health i Maharashtra

Delegationens sista dag började med bussfärd till State Guest House, med underbar utsikt över Indiska Oceanen, för ett besök med hälsoministeriet.

IMG_1789


Vi välkomnades av Mr. Suresh Shetty, Minister for Public Health and Family Welfare i Maharashtra och Ms. Meeta Rajiv Lochan, Secretary for Public Health. Ministern inledde med att intyg att hälsa är en absolut prioritering i delstaten, liksom i hela Indien. Delstaten har satsat allt mer på hälsa och sjukvård de senaste åren, t ex har man satsat på sjukhus för kvinnohälsa, traumacenters och sjukhus med ”super-specialiteter”. Dock behöver mycket mer göras, då både befolkningen och dess förväntningar på sjukvården ökar. Ett sätt att anta denna utmaning är genom att anta en ny policy för PPP, för att på så sätt samarbeta med den privata sektorn och få in nytt kunnande, ny utrustning och teknologi.

 

IMG_1765Generalkonsul Fredrika Ornbrandt och hälsominister Suresh Shetty


Mr. Shetty gav också exempel på några program som genomförs i Maharashtra. Det nationella barnhälsoprogrammet implementeras i staten. Det innebär hälsokontroller för alla barn 0-18 år (=1/3 av befolkningen!), och gratis vård för dem som är i behov av det. Ett annat program är Rajiv Gandhi Jeevandayee Arogya Yojana, eller RGJAY-programmet (se http://eindia.eletsonline.com/2013/Hyderabad/Health/rajiv-gandhi-jeevandayee-arogya-yojana-rajiv-gandhi-jeevandayee-arogya-yojana/ för mer info). Det täcker i dagsläget 8 distrikt i delstaten. Man har identifierat stort antal procedurer som erbjuds kostnadsfritt till fattiga. Utförare är både statliga och privata vårdgivare. Programmet erbjuder gratis sjukhusvistelse i upp till 10 dagar, operation och andra behandlingar samt transport hem. Hittills har 96 000 operationer genomförts sedan starten i juli 2012. Ytterligare ett exempel som Mr Shetty gav baseras på insikten av diagnostjänster inte alltid fungerar så bra, och man beslutade därför att lägga ut avdelningen för röntgen, mammografi, CT scan och MRI på ett sjukhus på ett privat företag: installation och drift. Företaget får sedan en fastställd ersättning per behandling. Man har nyligen haft ute ett anbud för att göra samma sak på ytterligare 11 sjukhus och planerar nu eller undersöker möjligheterna för att göra samma sak med t ex radiolog- och hjärtavdelningar. Det kan vara värt att hålla ögonen på detta framöver!

 

IMG_1788Secretary Rajiv Lochnan diskuterar med representanter för Elekta och Tarsus


Ms Rajiv Lochnan tog upp vikten av standardiserade förfaranden för bl a infektionskontroll, patientsäkerhet, dokumentation etc, liksom vikten av ett fungerande system för hälsoinformation, HMIS. Fokus ligger nu på att få offentliga sjukhus att rapportera och dokumentera, vilket inte sällan möts av motstånd från personalen. Ministeriet inser dock vikten av detta, och inför nu ett datoriserat system i samarbete med ett indiskt IT-företag. Samma krav kommer i framtiden att ställas på privata sjukhus. Delstaten behöver bl a ett utvecklat system för att lagra data och föra tillbaka den till sjukhusen för att förbättra beslutsfattandet. Ett anbud för ”automation of clinical protocols” kommer att komma ut inom kort, enligt Ms Rajiv Lochnan.

Lotta Liljelund från Socialdepartementet gav en presentation av det svenska sjukvårdssystemet, våra utmaningar och planer för att möta dessa utmaningar. Trots att Indien och Sverige är oerhört olika på många sätt, finns ändå en hel del utmaningar som är gemensamma, och där vi kan lära av varandra. Ms. Rajiv Lochnan var t ex mycket intresserad av våra svenska kvalitetsregister, benchmarking och open measurements, samt hur screening av olika sjukdomar går till i Sverige. Företagen presenterade sig och sina lösningar och fick en hel del frågor, kommentarer och konkreta råd från den indiska sidan under diskussionsstunden som följde. Det blev också mer konkreta resultat, som nu ska följas upp.

 

IMG_1780Ms. Neetu Gupta, representant för Tarsus presenterar. Bredvid: Elektas representant i Mumbai, Mr Rajkumar, Stig Lundbäck från Gripping Heart och Baboo Nair från Lunds universitet/Hildur Functional Foods


Efter avslutat besök hos ministeriet åkte vi tillbaka till hotellet för en sen lunch, och en utvärdering av delegationsresan. Arrangemanget fick positiva utlåtanden, och en del värdefulla tips på hur man kan förbättra ytterligare i framtiden. Efter lunch gavs möjlighet till ett besök på det privata Hinduja Hospital, ett multispecialiserat sjukhus med 300 sängar. Även här knöts nyttiga kontakter, med god potential. Samtidigt som vår delegation varit i Mumbai, har också Sveriges Finansmarknadsminister Peter Norman varit här, bl a för att inviga det nya generalkonsulatet. Hela vår delegation blev inbjuden till mottagningen i samband med det, och det blev också den sista punkten på programmet för delegationen. Idag väntar avslutande möten med ambassaden, generalkonsulatet och Business Sweden, innan vi från Swecare ger oss av hemåt igen, nöjda efter en lyckad delegationsresa och med en del idéer om hur nästa resa kan bli ännu bättre och mer fokuserad. För företagen har delegationen redan gett konkreta resultat i form av samarbetsmöjligheter och potentiella affärer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar