torsdag 10 oktober 2013

Möten med offentliga sjukhus i Bangalore och Mumbai

IMG_1103

Den pågående delegationen till Indien har valt att fokusera på den offentliga sektorn och i Indien är det de olika delstatsregeringarna runt om i landet som ansvarar för hälso- och sjukvården i varje delstat. Vi har därför valt att besöka huvudstäderna Bangalore i delstaten Karnataka och Mumbai i delstaten Maharashtra för att besöka offentliga sjukhus och ha möten med delstatsregeringarna. Båda delstaterna tillhör de mer progressiva i Indien inom hälso- och sjukvården och det finns goda kontakter med Sverige.

De två senaste dagarna har delegationen fokuserat på studiebesök och möten på offentliga sjukhus i Bangalore och Mumbai. Dessa besök fyller en viktig funktion då de ger en bättre förståelse för många av utmaningarna inom hälso- och sjukvården i Indien, samt ger möjlighet att träffa olika beslutsfattare på sjukhusen.

Fastän flera av sjukhusen har specialistområden är mödra-och barnhälsa ett fokus för den offentliga sjukvården. För att bekämpa den höga mödra- och barndödligheten finns det program i Maharashtra och Karnataka som erbjuder gravida kvinnor under fattigdomsgränsen gratis vård vid förlossning, samt återbetalar den ofta mycket långa resa som kvinnor på landsbygden tvingas göra för att erbjudas en säker förlossning på ett sjukhus. Programmen har haft mycket positiva effekter med förre kvinnor som föder hemma. Även om mödra- och barnhälsa är fokus i Indien prioriterar regeringen även livsstilsrelaterade sjukdomar, vilka ökar kraftig runt om i landet.

Under alla besöken hölls presentationer om sjukhusen och företagen fick presentera sina lösningar, följt av en rundvandring. Besöken var mycket spännande och vi fann ett stort intresse för våra svenska företag. Många nya och goda kontakter togs vilket förhoppningsvis kommer att led till nya affärer och samarbeten

[caption id="attachment_12454" align="aligncenter" width="540"]Besök på KIDWAI Memorial Institute of Oncology Besök på KIDWAI Memorial Institute of Oncology[/caption]

I tisdags gick resans första besök gick till KIDWAY Memorial Institute of Oncology i Bangalore. Sjukhuset är ett av Indiens äldsta statliga cancersjukhus och med 500 bäddar är det Indiens näst största cancersjukhus. Sjukhuset fokuserar på fattiga patienter och patienter under fattigdomsgränsen, vilka får kostnadsfri vård.

[caption id="attachment_12451" align="aligncenter" width="540"]bild (79) Rundvandring på Jaynagar General Hospital[/caption]

Vårt andra besök i Bangalore gick till Jayanagar General Hospital, vilket är ett av Bangalores största statliga sjukhus. Vi togs emot av Dr. Sauja, Medical Superintendent som följde upp diskussioner från rundabordssamtalet i Bangalore där hon deltog.

[caption id="attachment_12452" align="aligncenter" width="540"] Utanför JJ Hospital i Mumbai[/caption]

I onsdags kväll landade delegationen i Mumbai för att träffa beslutsfattare från delstatregeringen i Maharashtra.

I Mumbai besökta vi JJ Hospital där vi fick ett mycket gott mottagande av Dr. Lahahni och hans team. JJ Hospital har 1500 bäddar och tillhör Sir Jamsetjee Jeejebhoy Group, delstaten Maharashtras  största sjukhus och ett av Sydostasiens största publika sjukhus med cirka 3000 bäddar utspritt på tre sjukhus. Sjukhuset tar emot patienter från hela Indien och kommer om cirka 3 år att ha byggt ytterligare ett sjukhus.

[caption id="attachment_12453" align="aligncenter" width="540"]bild (77) Företagen presenterar sina lösningar på Thane General hospital[/caption]

Det sista sjukhusbesöket i Mumbai gick till Thane General Hospital där vi togs emot av Dr. D. D. Marulkar och Dr G. N. Borulkar. Sjukhuset tar i huvudsak emot patienter från landsbygden och fokuserar på mödra- och barnavård.

I Mumbai avslutades dagen med en mottagning på hotellet med många gäster från hälsosektorn i Mumbai.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar