torsdag 7 november 2013

Ingen resa utan äventyr

bild

Maria Larsson fastnade på söndagskvällen i Sao Paolo, själv hade jag inga hotellrum i någon stad visade det sig, men brasilianarna är flexibla så det löste sig. Så småningom kom ministern till Brasilia och kunde träffa delegationen till måndagens lunch och jag hittade oftast någonstans att sova.

På en inledande lunch på en typisk brasiliansk köttrestaurang fick delegationsdeltagarna bekanta sig med ministern, ambassadör Magnus Robach och övriga i den officiella delegationen, samtidigt som man kunde proppa i sig obegränsade mängder med kött. Detta var också ett tillfälle att förbereda sig inför eftermiddagens möten.

bild (2)

Första punkten på programmet var möte med Anvisa, Brasiliens regulatoriska myndighet, som ansvarar för alla registreringsprocesser. Just registrering är en av de stora utmaningarna för att ge sig in på den brasilianska marknaden och tar ofta lång tid. Deputy Director General, Jaime Monteiro, tog emot och redogjorde för ledningens ansträngningar att göra myndigheten och registreringsprocessen mer effektiv och transparent. För företagen positiva saker som framkom var att man fattat beslut om att tillåta transferering av registreringar mellan bolag utan krav på omregistrering av produkten, något som kommer förenkla radikalt för många svenska bolag och minska risken att bli fast med en dålig distributör. Svenska Läkemedelsverket och Anvisa har ett formellt samarbete och under nästa år planerar man att ha personal från Anvisa i Sverige under en period liksom att svenskar kommer att vara på utbyte på Anvisa. Anvisa överväger även att låta Läkemedelsverket inspektera svenska bolags produktionsanläggningar i Sverige istället för att företagen ska behöva vänta på att Anvisa gör detta vilket tidigare kunnat ta flera år samt även innebära höga kostnader.

bild (3)

Efter det besöktes Ministry of Health, först Secretariat of Science, Technology and Strategic Supplies, där chefen Carlos Gadelha tog emot och sedan anslöt statssekreterare Helvecio Miranda Magalhaes, en person som många tror kan bli Brasiliens nästa hälsominister.

En rad prioriterade områden diskuterades och från den brasilianska sidan var man väldigt tydlig med att man välkomnar de svenska företagen och gärna vill samarbeta närmare dem, man har stor respekt för den code of conduct och de etiska regler som de flesta svenska företag agerar utifrån. Man uppmuntrade dock företagen att även förlägga produktion i landet och gjorde klart att sådant kan vara avgörande för att man blir framgångsrik, en aspekt som inte är helt vanlig vid den här typen av diskussioner i andra länder, men tydligen är "Brasilien i ett nötskal".

Från företagens sida tog man upp frågor som rörde tillgänglighet, möjlighet att nå ut med vård och diagnostik till landsbygden, ersättningssystem, äldrevård, infektionskontroll, cancer och möjligheten för utländska aktörer att äga och driva kliniker, något som idag inte är tillåtet. Maria Larsson bjöd in representanterna för regeringen att besöka Sverige och fortsätta diskussionen om vilka områden som skulle kunna bli föremål för fördjupat samarbete.

På kvällen hölls mottagning i ambassadör Magnus Robachs residens.

bild (4)

På tisdagsmorgonen bar det av till Sao Paolo och eftermiddagen ägnades åt det seminarium som den svenska delegationen arrangerade på temat patient safety and efficiency. Efter en inledande session där den svenska huvudtalaren var Eva Pilsäter Faxner från Stockholms läns landsting delades deltagarna upp i tre fokusgrupper där områden som infektionskontroll, äldrevård och patientsäkerhet diskuterades.

bild (5)

bild (10)

Onsdagen ägnades åt studiebesök på en rad olika sjukhus, bland annat det statliga Hospital das Clinicas, Albert Einstein Hospital, Syrio-Libanese Hospital samt Hospital do Coração.

bild (7)

bild (8)

bild (6)

Delegationsresan avslutades på onsdagskvällen med en intern middag för delegationen.

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar