torsdag 19 december 2013

Finalen för Sveriges bilaterala bistånd till sju länder

I veckan har Sida haft ett antal evenemang relaterade till att det bilaterala biståndet till 7 länder avslutas nu till årsskiftet, däribland Indien, Kina och Sydafrika.  Under utfasningsperioden har s.k. Partner Driven Cooperation (PDC) var ett av verktygen. Syftet har varit att engagera fler aktörer i biståndet för att skapa långsiktigt hållbara relationer, som kan fortsätta efter biståndet avslutats. I måndags hölls ett seminarium arrangerat av Yasmin Zaveri-Roy från ambassaden i New Delhi med exempel från flera hälsorelaterade projekt i Indien.

PDC var även temat för en heldag i tisdags, med inledning av Sida:s generaldirektör Charlotte Petri-Gornitzka. Andra medverkande var personer från organisationer och myndigheter i Sverige och i samarbetsländerna som genomfört PDC-projekt, liksom ambassadörer och politiker. Syftet med dagen var att dela resultat och erfarenheter av PDC som ett verktyg, nätverka och diskutera hur man bäst upprätthåller resultat och relationer när nu biståndet försvinner.

[caption id="attachment_12751" align="aligncenter" width="540"]Projektägare diskuterar Projektägare diskuterar resultat och framgångsfaktorer[/caption]

Några slutsatser av dagen är att PDC kan vara en bra insats för att skapa hållbara relationer, men att tydliga mål är viktigt. En fördel med denna typ av partnerskap är att den kan både stärka och förstärkas av arbetet på bilateral policynivå. De flesta projekt bedöms nå/ha nått sina kortsiktiga mål, men målet på lång sikt, fattigdomsbekämpning, är mindre säkert. Att bygga hållbara relationer tar tid, och den har varit lite för knapp i många fall. 44 % av aktörerna räknar med att samarbetet kommer att fortsätta på ett eller annat sätt efter årsskiftet.

Från diskussionerna i break-out sessions förstår man dock att fortsatt finansiering är ett måste för många projekt. Universiteten, som också dominerar bland projektägarna, har ofta eller har relativt lätt att ordna finansiell möjlighet att fortsätta samarbetet, medan NGOs och myndigheter har svårare att stå för de kostnader som ett samarbete ändå för med sig. För företag är tanken att affärsmodellen ska möjliggöra även ekonomisk vinst och därmed förutsättningar för långsiktiga relationer, men riskerna kan förstås vara större än normalt.

 

[caption id="attachment_12752" align="aligncenter" width="540"]Ambassadörer diskuterar Fullsatt[/caption]

I slutet av dagen talade de svenska ambassadörerna i resp. land och tjänstemän på UD om hur man tänker jobba i framtiden för att förvalta de relationer som skapats. För ambassaderna blir det delvis ett nytt sätt att arbeta, när den bilaterala biståndsfinansieringen inte längre finns.  Andra typer av finansiering behövs, t ex handelsfrämjande och då kommer kriterierna vara annorlunda. PDC kan utgöra en plattform för framtida samarbeten. Generaldirektören avslutade dagen med att säga att resultatet av PDC visar att vi inte behöver vänta tills biståndet till ett visst land ska fasas ut för att använda PDC som ett verktyg. Samarbeten och partnerskap är alltid välgörande, och kan alltså främjas även i det ordinarie biståndet. Till tonerna från ett svensk-sydafrikanskt musikprojekt minglade deltagarna runt en stund, innan dagen (och det bilaterala biståndet till Botswana, Indien, Indonesien, Kina, Namibia, Sydafrika och Vietnam) avslutades.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar