torsdag 12 december 2013

Indiskt besök hos Swecare

I förra veckan hade vi besök av Ms. Kavita Narayan från Public Health Foundation of India. Vi har haft kontakt med henne sedan ett tag tillbaka och träffade henne i samband med delegationsresan till Indien i början på oktober. The Public Health Foundation of India är en public private stiftelse med en bred bas, från det statliga på nationell och delstatlig nivå, myndigheter, civila samhället och akademin (både i Indien och internationellt). Syftet är att stärka folkhälsoområdet i Indien genom att öka institutionell kapacitet genom utbildning, forskning och kunskaps- och evidensbaserad policyutveckling. Ms. Narayan ansvarar för the Health Systems Support Unit (HSSU), och dess arbete med att bygga strategiska partnerskap med hälsoministeriet och andra myndigheter och organisationer därunder liksom med bi- och multilaterala partners och näringslivet. Hon har goda kontakter och ett tätt samarbete med Hälsoministeriet som diskussionspartner och rådgivare. Både PHFI och Kavita är alltså lämpliga samarbetspartners för Swecare.

[caption id="attachment_12714" align="aligncenter" width="300"]Discussing the need for training among allied health workers in India Discussing the need for training among allied health workers in India[/caption]

På Kavitas program för onsdagen stod möten med företag, möten med Karolinska Institutets enhet för uppdragsutbildning följt av deltagande i Swecares julmingel. På torsdagen anordnade Swecare tillsammans med Sweden-India Business Council ett morgonmöte med inbjudna medlemsföretag om sjukvårdssystemet i Indien i allmänhet, följt av ett möte inriktat mot infektionskontroll. Kavita har mycket kunskap om det indiska hälsosystemet, och gav oss tydliga fakta och siffror kopplat till välgrundade analyser, som bidrog till att öka vår kunskap om det indiska hälsosystemet. Till exempel behövs 750 000 fler sjukhussängar, 1 miljon utbildade sjuksköterskor och en halv miljon läkare. Detta innebär naturligtvis ett stort behov av ökade investeringar i infrastruktur. Särskilt efterfrågat enligt Kavita är utrustning/med tech men inte alltför avancerad sådan, utbildning och fortbildning samt health information management.

[caption id="attachment_12712" align="aligncenter" width="540"]Kavita Narayan on investment in the Indian health care sector Kavita Narayan on investment in the Indian health care sector[/caption]

Vad gäller infektionskontroll finns också stora behov, t ex saknas protokoll för infektionskontroll, eller så efterföljs de dåligt. Det innebär att infektioner som UTI, lunginflammation och infektioner kopplade till katetrar och liknande ses som oundvikliga. Det saknas kunskap både i hur man hanterar infektioner och vilken effekt infektioner har i form av ökad dödlighet och sjukdom (även hos personalen) och ökade kostnader. PHFI driver ett projekt som syftar till att utbilda sjukvårdspersonal i infektionskontroll, att visa beslutsfattare hur stort problemet är liksom att visa sjukhusadministrationen hur mycket pengar som kan sparas genom att man satsar på infektionskontroll på sjukhuset. Projektet kan utgöra grunden för ett nationellt system för patientsäkerhet och kvalitetsregister. Det finns möjligheter att ingå som partner i projektet och att samarbeta runt intressegrupp för infektionskontroll. Deltagande företag visade intresse för projekt, men vilket som är bästa sättet för ett samarbete skiljer sig mellan företagen, och diskussionerna med Kavita och PHFI får fortsätta. Swecare kommer att fånga upp tankar från deltagande företag och vidarebefordra till Kavita.

[caption id="attachment_12713" align="aligncenter" width="540"]Participants in the meeting on Infection Control Participants in the meeting on Infection Control[/caption]

Besöket avslutades med ett uppskattat besök på Södersjukhuset, ytterligare några individuella möten samt en trevlig middag hos Sudhir Kashyap med bl a Indiens ambassadör i Sverige. Vi har nu planer på att bjuda in Kavita tillsammans med representanter för Hälsoministeriet till Sverige under våren, för att se om och hur vi kan utveckla samarbetet. Om du är intresserad av att veta mer om PFHI eller om projektet, är du välkommen att kontakta oss på Swecare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar