tisdag 17 december 2013

NKS-projektet i halvtid!

NKS-dag halvtid

Charlotte Ruben talar i seminariet om NKS-projektet i halvtid


I morse vaknade man till mörka rubriker om hur NKS-bygget skulle vara 50 procent dyrare än jämförbara sjukhusbyggen i Europa. Idag ordnades också ett seminarium med titeln "NKS-projektet i halvtid". Seminariet hölls i samma hus där utställningen om Nya Karolinska finns och rummet var fullt med personer från sjukvårdsfären och stämningen var tvärtemot tidningsrubrikerna mycket positiv. Torbjörn Rosdahl, finanslandstingsråd i Stockholm inledde och talade om att alla större investeringar alltid är ifrågasatta. Han jämförde byggandet av det nya sjukhuset med infrastruktursatsningar som tunnelbanan exempelvis, som också ifrågasattes på sin tid, men att han tycker det är viktigt med modiga politiker som vågar satsa. Att bygga världens modernaste sjukhus med avancerad vård för de allra allvarligast sjuka och skadade med hänsyn till patientsäkerhet och hållbar miljö är också något som kostar pengar. Charlotte Ruben från medlemsföretaget White talade också som representant för arkitekterna. Även Charlotte förde fram frågan om patientsäkerheten och vikten av enkelrum av integritetsskäl, hygienskäl (infektioner och multiresistenta bakterier) och för personalen att kunna arbeta mer effektivt. Annat som är intressant är hur hela byggnaden är planerad med flöden av personal, patienter och besökare. Man vill minimera tranporten av patienter då det naturligtvis innebär ett riskmoment att flytta runt på skadade och mycket sjuka patienter. Principen i projektet är Patienten alltid först. Hur det än är så kan man inte undgå att bli imponerad och intresserad av Nya Karolinska och tankarna på hur själva byggnaden och organiseringen av vården kan påverka resultat och patienternas upplevelser. Passa på att besöka utställningen i NKS showroom och även möjligheten att besöka byggarbetsplatsen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar