onsdag 5 februari 2014

Queenslands (Australien) hälsominister på besök i Stockholm

Den 3-4 februari besökte  Queenslands hälsominister, Lawrence Springborg Sverige. Orsaken till besöket var framförallt att studera det svenska systemet med privata vårdgivare  i det offentliga systemet. Första dagen bestod av möten på Socialdepartementet, lunch på Australiens ambassad och studiebesök på St. Görans sjukhus.

[caption id="attachment_13385" align="aligncenter" width="540"]IMG_3627 På Arrhythmia Center Stockholm[/caption]

Dag två begav vi oss till Arrhytmia Center som är en klinik som är specialiserad på behandling av störningar i hjärtats rytm, arytmier. Kliniken är belägen inne på Södra Sjukhuset och det var mycket intressant att diskutera hur det fungerar att driva en privat klinik  inuti ett offentligt sjukhus.


IMG_3630

Efter besöket på SÖS åkte vi vidare till Karolinska sjukhuset för ett möte och lunch med Per Båtelson, Annika Tibell och Stanley Holsteiner. Sista punkten på agendan var ett rundabordssamtal arrangerat av Swecare till vilket vi bjudit in privata vårdutförare i den svenska sjukvården.

IMG_3640

Regina Rodau från SLL presenterade landstingets perspektiv på hur den privata vården fungerar i Stockholm. Ministern tog sedan över och presenterade kort hälsosystemet i Australien och Queensland. Ministern berättade att man nu tittar på hur man kan öppna upp för fler privata utförare och därför vill undersöka hur vi gått till väga i Sverige. Diskussionen öppnades sedan upp och delegaterna var väldigt intresserade av att höra om de privata aktörernas erfarenheter och vilka utmaningar och svårigheter som har uppstått i samband med en etablering på en marknad som domineras av offentliga utförare. Det konkreta intresset från delegaternas sida har lett till två dagar av mycket intensiva diskussioner och mitt intryck är att de fått en mycket god bild av hur det svenska systemet ser ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar