måndag 14 april 2014

Tillbaka i Zambia - Swecares tredje delegationsresa

Nchanga South ambulance


För tredje gången på lite mer än ett år är Swecare tillbaka i Zambia med en affärsdelegation. Denna gång gick turen mot Kopparbältet och Northwestern province. Delegationen har letts av ambassadör Lena Nordström, och vi har besökt städerna Ndola, Kitwe och Chingola i Kopparbältet, och Solwezi i Northwestern Province. I dessa städer finnar man flera av landets största koppargruvor, vilka gör de två provinserna till Zambias ekonomiska motor.

Vad gäller hälso- och sjukvården i Kopparbältet så har man satsat en hel del på utbildning, ffa av sjuksköterskor. Detta har ännu inte lett till en förbättrad situation för den offentliga sjukvården. Tillgången på utbildad personal är fortfarande otillräcklig och dessutom ojämnt fördelad. Liksom i övriga Zambia är ledorden ökad tillgång till sjukvård av god kvalitet, så nära hushållen som möjligt. Ett tecken på detta är investeringarna i nya ”health posts” som nu pågår, nya distriktssjukhus och uppgraderingar av sjukhusen på tertiär nivå.

Under kolonialtiden och efter självständigheten hade gruvorna egen sjukvård, men denna minskade under åren då gruvorna gick dåligt. I och med privatiseringen av gruvorna och dess ökade lönsamhet, har gruvbolagen återigen satsat mycket på hälso- och sjukvård, och även på andra sätt bidragit till utvecklingen lokalt. Gruvnäringen har bidragit till ökad inflyttning, vilket sätter en stor press på sjukvården i regionen och har dessutom lett till ökat antal hiv positiva. Utöver ambitionen att  ha en positiv inverkan på samhället gruvbolagen är verksamma i poängterar de alla vikten av en god hälso- och sjukvård för deras personal så att de kan hålla sig friska.

I måndags eftermiddag landade vi i Ndola, i Kopparbältet. Vi träffade alla delegationsmedlemmarna, bestående av representanter för fyra företag och ambassaden, på måndag kväll.

 Mary Begg Emergency room


Akutmottagningen på Mary Begg, där sjuksköterska Flavia berättar för Maria Helling hur sköterskorna förbereder patienten innan överlämning till tjänstgörande läkare.


Programmet började kl 8 i tisdags med ett möte på Mary Begg Community Clinic, en privat klinik som bl a tar hand om gruvbolaget First Quantum Mines anställda. Kliniken är mycket välskött och ligger grönt och skönt i centrala Ndola. Vi blev väl mottagna av många av de anställda, vi presenterade oss ordentligt för varandra och delades sedan upp i grupper för en rundvandring på kliniken.

     PMO Ndola Hemocue presenterar Pontus Nobréus presenterar Hemocue för PMO, sjukhusdirektören och läkare i Ndola.


 

Ndola Central ultrasound

Ambassadör Nordström hälsar på sjuksköterskorna som tar hand om ultraljudsundersökningarna på Ndola Central.


Nästa punkt på programmet var ett besök hos Provincial Medical Officer (PMO) för Copperbelt Province och ett studiebesök på Ndola Central Hospital.

KCM Wusakile

Efter besöket på det offentliga sjukhuset gick färden mot Kitwe, ca 1 timme bort, där vi träffade Mopani Copper Mines, och besökte deras eget sjukhus, Wusakile. Vi fick alla en intressant rundtur på sjukhuset som grundades på 30-talet. Gruvbolaget investerar även på andra sätt, t ex genom att sätta upp en utbildning för barnmorskor, delvis för att täcka sitt eget behov, delvis för att bidra till utvecklingen i provinsen.

Färden gick vidare till Chingola, nära gränsen till Kongo DRC, där Konkola Copper Mines (KCM) har sitt huvudkontor. Vi träffade andremannen där, och besökte sedan deras sjukhus, Nchanga South. Sjukhuset tog förra året emot ca 12 000 patienter, men antalet dagpatienter och patienter på gruvans mindre kliniker och kliniker på själva gruvområdet uppgår till över 500 000 per år. KCMs sjukvård täcker deras 7700 anställde, inklusive deras familjemedlemmar och försörjningstagare. Sjukhuset söker partners för att bl.a. förbättra management, infrastruktur och skapa elektroniska patientsystem.

Farmaceuter på Mary Beggs Solwezi

 Personal på Solwezi General Hospital


Tillbaka efter tur på landet

I Solwezi i Northwestern Province hade vi ett möte med Provincial Medical Officer. Provincen, som oftast kallas för "the new Copperbelt" är en riktig "boom town" med dess höga ekonomiska tillväxt och befolkningstillväxt, och idag bor där cirka 790 000. Den offentliga sjukvården är i stort behov av att byggas ut och  kan inte själva bistå befolkningen med vård, vilket gör den beroende av stöd från gruvbolagen.

Under vårt besök i Solwezi träffade vi First Quantum Minerals (FQM). De äger den största koppargruvan i Afrika, som ligger 10 km norr om Solwezi, och företaget utvecklar även ytterligare koppar-och nickelprojekt 150 km väster om staden. FQM arbetar mycket aktivt inom hälsa och prevention och deras fokusområden är malaria, vatten, hygien, sanitet, HIV/AIDS/STI/TB och nyligen livsstilsrelaterade sjukdomar. De planerar bl.a. att uppgradera deras sjukhus, Solwezi General Hospital och bygga en ”Maternal Child Health wing” på deras klinik, Solwezi Urban clinic.  Uppgraderingen av Solwezi General Hospital består bl.a. att renovera alla avdelningar, bygga en ”High Cost ward”, renovera operationssalarna, och uppgradera akutmottagningen och dialysenheten.

Vårt sista möte i Solwezi var med Barrick Lumwana Minings som berättade om deras arbete inom hälsa och den stora bristen av tillförlitlig diagnostikutrustning i regionen.

Slutligen begav sig delegationen till Lusaka där vi hade ett möte på hälsoministeriet där företagen fick goda möjligheter att berätta om sitt arbete i landet och följa upp den dialog som initierats under tidigare delegationsresor.

Delegationen avslutades med en mycket trevlig middag på ambassadörsresidenset, tillsammans med många  beslutsfattare  från den offentliga och privata hälso- och sjukvården i Zambia. Utöver goda samtal och möjligheten att följa upp tidigare kontakter och knyta nya bjöd även kvällen på ett mycket inspirerande tal av Dr. Mannasseh Phiri.

Det har varit mycket lärorikt  att besöka en ny del av Zambia och att fokusera på affärsmöjligheter inom gruvsektorns hälsoarbete. Intresset för våra svenska företag har varit mycket stort och förhoppningsvis kommer man inom kort att finna svenska lösningar i flera av sjukhusen och klinikern vi besökt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar