tisdag 20 maj 2014

Seminarium om framtiden hälso- och sjukvård – India Unlimited

Skrivet av Anna Riby

India Unlimited samordnas denna vecka av indiska ambassaden i Stockholm och är en plattform för att stärka banden mellan Indien och Sverige inom olika områden, både inom affärer och kultur. Swecare har varit med och anordnat förmiddagens seminarium om framtidens hälso- och sjukvård, med Maria Helling som moderator.
Statssekreterare Furmark inledningstalar
Statssekreterare Furmark inledningstalar

Lena Furmark, statssekreterare på Socialdepartementet, nämnde i sitt inledningstal bl a samförståndsavtalet mellan Sverige och Indien som firar 5 år i år, och vikten för ett land som Sverige att fortsätta sitt internationella samarbete.
Dr Raghavan talar om innovationer och teknologi
Dr Raghavan talar om innovationer och teknologi

Dr Raghavan från Department of Biotechnology, gav oss ett inspirerade key note tal om vikten av teknologi och vetenskap för att bidra till viktiga områden som prevalens och hur man mäter den, behandling och hinder för detta samt framsteg och utmaningar.
Professor Reddy - key note speaker
Professor Reddy – key note speaker

Nästa talare var Professor Reddy från Public Health Foundation of India som menade att om ”science develops, it’s public health that delivers”. Han pratade också om Indiens utmaningar och behov, t ex den stora ökningen av livsstilsrelaterade sjukdomar. Prof Reddy ser flera möjliga samarbetsområden mellan Sverige och Indien, t ex mödra- och barnavård, prevention av tobak, alkohol och droger, infektionskontroll och patienthälsa, livsstilsrelaterade sjukdomar och äldrevård, vilket kan ske genom PPPs, student- och lärarutbyten, kapacitetsuppbyggnad, gemensam R&D och partnerskap inom innovation och teknologi.
Av dr Sanjeevi från KI tillika senior adviser på Business Sweden fick vi höra varför just Sverige och Indien ska samarbeta, så att båda länderna kan dra nytta och kombinera sina styrkor. Sist ut var två företagsrepresentanter, Christian Kinch från Bactiguard och Conny Hagman från ColoPlus, som talade om sina företag, sina lösningar inom infektionskontroll och antibiotikaresistens respektive immunförsvar samt hur de samarbetar med indiska partners. Innan kaffepausen hann vi också med en paneldebatt om de viktigaste samarbetsområdena, hur man bäst kan samarbeta och med intressanta frågor från publiken.
Paneldebatt Framtida hälso- och sjukvård
Paneldebatt Framtida hälso- och sjukvård

Efter kaffet var ämnet hur man kan kombinera traditionell medicin, t ex ayurveda (=livskunskap), och västerländsk medicin. Vi lyssnade till dr Rika Hammarström, dr Torkel Falkenberg och mr Sebastian Thomas, som alla talade om att traditionell medicin inte ska ses som ett alternativ utan som ett komplement. Ayurveda ser till helheten och till personen, i stället för bara till sjukdomstillståndet. Några fördelar som nämndes är bidrag till minskning av medicinanvändningen, ökad nöjdhet hos både patienter och vårdgivare, ökad patientsäkerhet och förbättrad ekonomin inom vården. Det är dock viktigt att traditionell medicin organiseras, standardiseras och att det görs praktiska kliniska studier. Då kan traditionell och modern medicin stärka varandra och utveckla hälsosystemen för att klara framtidens utmaningar. Som avslutning på detta pass fick publiken möjlighet att ställa frågor och ta upp kommentarer.
Paneldiskussion om traditionell och modern medicin
Paneldiskussion om traditionell och modern medicin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar