måndag 26 maj 2014

Rundabordssamtal- Kazakstan

Skrivet av Swecare

030

Idag tog Swecare och Socialdepartementet emot en hälsodelegation från Kazakstan. I ett rundabordssamtal diskuterades hur samarbete inom statlig och privatsektor kan stärka hälso- och sjukvården. Delegationen bestod av 13 deltagare som alla var beslutsfattare inom hälsosektorn i Kazakstan, allt från hälsoministeriet på nationell nivå till representanter för olika regioner samt sjukhus och kliniker. Kazakstans ambassadör i Sverige deltog också tillsammans med förstasekreteraren på ambassaden samt representanter för UD, EKN, SKL, Mälardalens Högskola och ett par av Swecares medlemsföretag. Kazakhstan har inlett ett program för att modernisera sitt sjukvårdssystem och kommer behöva göra stora investeringar de kommande åren, initiativet The Kazakhstan Health Technology Tranfer and Institutional Reform Project syftar till att introducera internationella standards och skapa långsiktig institutionell kapacitet inom hälsoministeriet och övriga relaterade myndigheter. Till detta har den kazakiska regeringen och Världsbanken avsatt betydande resurser.

023

Karin Berlin från Socialdepartementet inledde och hälsade oss alla välkomna. Efter det höll Maria Helling en kort presentation av Swecares arbete samt introducerade deltagarna.

025

Inna Stratulat, Head of Unit for Monitoring and Development of Unified National Health System of Health Service Purchase Committee, Ministry of Health, höll sedan en presentation kring hälsosituationen i landet, utmaningar och ambitioner för framtiden där prioriteringarna främst rörde förbättrad mödra- och barnadödlighet, ökad medellivslängd, hantering av hjärt- och kärlsjukdomar och cancer, utbyggnad av primärvård samt att förstärka sjuksköterskornas roll i systemet. Ett stort intresse visades för de närvarande företagens tjänster. I samtalet efter presentationerna diskuterades hur svenska aktörer skulle kunna samarbeta med Kazakstan inom hälso- och sjukvård och områden som kom upp var framför allt hur man höjer kvaliteten på vården, utbildning av sjuksköterskor samt äldrevård. Delegationen var väldigt intresserad av vad Sverige har att erbjuda på området och vill fortsätta kontakterna med Swecare och de svenska företagen. Swecare kommer även följa upp mötet och undersöka intresset bland de svenska företagen för en eventuell aktivitet i Kazakhstan. Innan sommaren väntas också fler högnivåbesök från landet så om ni är intresserade av den kazakiska marknaden får ni hålla ögonen öppna för fler inbjudningar!

kamel

Mötet avslutades med att delegationen lämnade över denna fina kamel som nu kommer pryda sin plats på Swecares kontor och påminna om de stora möjligheterna för svensk hälso- och sjukvård i Kazakhstan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar