onsdag 28 maj 2014

Zambias hälsominister på besökSom ett svar på Göran Hägglunds besök i Zambia, i samband med Swecares delegationsresa i november förra året, kom Zambias hälsominister Dr. Kasonde på besök i början av veckan.
Socialdepartementet stod som värd och hade anordnat ett gediget program, med besök på bl a SKL, KI, KS och ett besök på Gustavsbergs vårdcentral. De båda ministrarna hade också en lunch tillsammans där de diskuterade möjligheterna till ett stärkt samarbete inom hälsa- och sjukvårdsområdet.


Swecare hade hand om två delar i programmet. I måndags kväll tog vi med Dr. Kasonde på en båttur till Fjäderholmarna, med middag där. Med oss hade vi några av företagen som deltagit i våra tidigare delegationsresor till Zambia, samt representanter för Folkhälsomyndigheten, UD och Zambias ambassad i Stockholm. Tyvärr var vädret inte lika varmt och vackert som dagarna innan, men det blev ändå en trevlig kväll, med livliga samtal om svensk respektive zambisk mat, det svenska sjukvårdssystemet och minnen från våra zambiska resor.
Igår eftermiddag anordnade vi ett rundabordssamtal med ministern. Vi hade 15 olika aktörer representerade vid bordet, och totalt 25 deltagare. Maria Helling inledde med bakgrunden till ministerns besök, dvs Swecares arbete med Zambia som fokusland sedan början av 2012. Efter en kort presentationsrunda, berättade Dr. Kasonde om hälsoministeriets prioriteringar att dels öka nivån på klinisk vård, dels öka tillgängligheten för medborgarna.

Ett viktigt sätt att nå detta är att satsa på sjukvårdspersonal, genom att förbättra och öka utbildning både grundutbildning och specialiseringar. Distributionen av läkemedel är ett annat viktigt område, där det finns ett desperat behov av öka en regelbunden tillgång till mediciner. Dr. Kasonde nämnde också decentralisering av vård, och var glad över att ha fått möjlighet att studera hur Sverige har gjort. Det sista området han nämnde var samarbete med den privata sektorn. Efter att ursprungligen ha varit ganska skeptisk mot den privata sektorn, har han nu insett att samarbetsmöjligheter finns. Även här fann han stort intresse i att se hur sådant samarbete sker i Sverige. Viktigast i vården, sa hälsoministern, är dock tre C: ”clean, caring and competent”. Vad gäller kliniska områden ligger fokus fortfarande på malaria, hiv och mödra- och barnahälsa, men icke-smittsamma sjukdomar prioriteras också.


Efter Dr. Kasondes informativa genomgång släpptes diskussionen fri. Vi hann täcka många områden under resterande tid. Vi pratade om utbildning och kapacitetsutveckling och att erbjuda hela lösningar, t ex utbildning inom rehabilitering av ryggradsskador. Rörande läkemedel diskuterade vi ökade kostnader, rationell användning av medicin och eletroniska recept. Kliniska områden som togs upp var t ex cancervård inklusive cancerregister och infektionskontroll. Infrastruktur, decentralisering och finansiering var andra samtalsämnen, innan Maria summerade samtalet och tackade Dr. Kasonde för hans närvaro och intresse. Det var väldigt roligt att få träffa ministern igen, nu på hemmaplan, och roligt att så många aktörer; företag, den offentliga sektorn och akademin, ville träffa honom.
Även regeringens hemsida skriver om mötet, se: http://www.regeringen.se/sb/d/1474

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar