tisdag 20 maj 2014

Workshop i hållbar sjukvård

Idag samlade Swecare och Stiftelsen TEM ett antal aktörer intresserade av att delta i arbetet med en nationell innovationsagenda i hållbar sjukvård. Hållbar sjukvård eller Sustainable Healthcare är ett område som växer kraftigt globalt och ett område där Sverige ligger långt framme. I begreppet ingår allt från miljötekniklösningar, energieffektiviseringar, CSR, byggnation, Life Science med låg miljöpåverkan och beteendeförändringar i syfte att sjukvården ska minska sin negativa påverkan på det omgivande samhället, natur och miljö. Området är stort och komplext och innehåller många intressenter, bland annat Region/sjukhus, privat sjukvård, näringslivsorganisationer, leverantörer, NGO:s, universitet, forskning.

bild

Nu har TEM, Swecare, LU och SBHub fått stöd av Vinnova, Energimyndigheten och Formas för att ta fram en nationell innovationsagenda under 2014. Det var mot bakgrund av detta som vi samlade ett antal aktörer för att diskutera hur arbetet kan fortskrida.
Som talare hade vi  Daniel Eriksson från TEM som har hållit ett antal kurser i hållbar sjukvård och Jessika Broström från Getinge som berättade hur de arbetar med området.

.bild

Efter talarna så hade vi en workshop kring ett antal frågor och diskussionerna blev riktigt intressanta. De viktigaste punkterna att ha med i innovationsagendan sammanfattades till:
  • Utbildning inom hållbarhet för beställare och företag
  • Marknadsföra ”The Swedish Model” internationellt
  • Lista på vilka problemområden som finns inom sjukvården där man behöver innovativa lösningar: Innovationslista.
  • En märkning av produkter inom hälso- och sjukvården: best in class. Pris och utmärkelse för bästa produkter.
  • Tillgänglighet till sjukvården (inkommande besök, företag – beställare dialog etc.)
bild

Efter workshopen hade vi ett trevligt mingel. För oss har det varit en mycket lärorik dag och vi ser fram emot att fortsätta arbeta med området hållbar sjukvård.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar