tisdag 20 maj 2014

Swedish Medtechs årsmöteskonferens

Idag samlade Swecare och Stiftelsen TEM ett antal aktörer intresserade av att delta i arbetet med en nationell innovationsagenda i hållbar sjukvård. Hållbar sjukvård eller Sustainable Healthcare är ett område som växer kraftigt globalt och ett område där Sverige ligger långt framme. I begreppet ingår allt från miljötekniklösningar, energieffektiviseringar, CSR, byggnation, Life Science med låg miljöpåverkan och beteendeförändringar i syfte att sjukvården ska minska sin negativa påverkan på det omgivande samhället, natur och miljö. Området är stort och komplext och innehåller många intressenter, bland annat Region/sjukhus, privat sjukvård, näringslivsorganisationer, leverantörer, NGO:s, universitet, forskning.
bild
Nu har TEM, Swecare, LU och SBHub fått stöd av Vinnova, Energimyndigheten och Formas för att ta fram en nationell innovationsagenda under 2014. Det var mot bakgrund av detta som vi samlade ett antal aktörer för att diskutera hur arbetet kan fortskrida.
Som talare hade vi  Daniel Eriksson från TEM som har hållit ett antal kurser i hållbar sjukvård och Jessika Broström från Getinge som berättade hur de arbetar med området.
.bild
Efter talarna så hade vi en workshop kring ett antal frågor och diskussionerna blev riktigt intressanta. De viktigaste punkterna att ha med i innovationsagendan sammanfattades till:
  • Utbildning inom hållbarhet för beställare och företag
  • Marknadsföra ”The Swedish Model” internationellt
  • Lista på vilka problemområden som finns inom sjukvården där man behöver innovativa lösningar: Innovationslista.
  • En märkning av produkter inom hälso- och sjukvården: best in class. Pris och utmärkelse för bästa produkter.
  • Tillgänglighet till sjukvården (inkommande besök, företag – beställare dialog etc.)
bild
Efter workshopen hade vi ett trevligt mingel. För oss har det varit en mycket lärorik dag och vi ser fram emot att fortsätta arbeta med området hållbar sjukvård.

 
 
Carl B
Idag håller Swedish Medtech årsmöte. Swedish Medtech är en viktig partner för Swecare och man genomförde exempelvis gemensamt resan till Hong Kong i förra veckan. Första talare är Carl Bennet, ordförande i Getingekoncernen. Bennet talar i sin inledning om det mycket omdebatterade fenomenet vinster i välfärden och menar att vi behöver en mångfald av aktörer som är villiga att vara med och driva och utveckla vården för att möta den framtida utmaningen med ökad efterfrågan på vård, men också för att behålla och förbättra kvaliteten. Fokus måste flyttas från vinst till kvalitet. Vinsten i sig är viktig, den ger en grund för att kunna investera i verksamheten och förbättra den. Avarter finns inom den här sektorn som inom alla övriga men Bennet menar att detta går att korrigera. Man måste sätta vettiga spelregler och sedan ta vara på möjligheterna och driva utvecklingen framåt. Kombinationen mellan offentligt och privat är det som gjort Sverige framgångsrikt inom andra sektorer, vi bör även använda oss av detta inom vården. Att det sedan är så ifrågasatt att själva driften av vården går med vinst men inte det som exempelvis hans egen koncern Getinge ägnar sig åt, att leverera utrustning till vården, ställer han sig mycket frågande till. Varför är det fel att tjäna pengar på att driva vård men inte all den verksamhet som är kopplad till denna i form av infrastruktur, medicinteknik, utrustning, läkemedel, bygga sjukhuset etc, det är samma skattepengar, det är samma patienter som berörs.

T-B C

Nästa talare är Torbjörn Kronander, vd och koncernchef Sectra. Torbjörn tar upp viktiga frågor om hur vi ska göra det möjligt och mer attraktivt för företag att stanna i Sverige samt hur de svenska bolagen ska fortsätta växa och utvecklas. Kronander pratar om vikten av att ha referensobjekt på hemmamarknaden, i vissa fall kan det nästan kännas som att det är nackdel att vara svensk aktör i upphandlingar mm, något som är totalt i motsats till andra länder i Europa och över hela världen. De offentliga upphandlingsförfarandena är fortfarande ett problem. Alltför mycket fokus är på kostnad och allt för lite på funktion och värde i ett längre perspektiv. Samverkan mellan företagen och den kliniska verksamheten är nästa nyckelfråga. Detta påpekades även på Swecares årsmöte för ett par veckor sedan, då man hänvisade till att det goda klimatet och det täta samarbetet mellan sjukvården och entreprenörerna på 60- och 70-talen och att detta medförde många nya företag som idag är svenska flaggskepp. I dagsläget finns inte samma tillväxt av företag och innovationer och samverkan mellan de två sfärerna är också mycket längre från varandra.

GP
Göran Persson, fd statsminister och numera ordförande i Cambio Healthcare Systems, är näste man på scen och talar om sin egen erfarenhet av vården, ett antal operationer de senaste åren med anledning av bla ryggont. Han fortsätter sedan reflektera över svensk vård. Han tror på den tekniska utvecklingen och drivkrafterna som nämnts tidigare. Den största utmaningen för vården anser han vara personalförsörjningen, att ha tillräckligt med personal i vården, kanske inte i Stockholmsområdet, men för vården i stort och i synnerhet i vissa landsändar där det finns få unga och få arbetande är detta naturligtvis en stor utmaning. Intressant nog ger sig även Persson in i diskussionen om vinster i välfärden med åsikten att de privata aktörerna inom vård och omsorg är här för att stanna. Han hakar på Bennets resonemang och menar att de aktörer som inte levererar kvalitet kommer slås ut och försvinna, man måste helt enkelt leverera kvalitet för att ha en chans på marknaden. Däremot menar han att situationen är en annan för skolan, men att det är viktigt att inte blanda ihop vården och skolan i diskussionen.

disk

Eftermiddagen fortsätter med en politisk diskussion mellan Helene Hellmark Knutsson, Socialdemokraterna, oppositionens finanslandstingsråd Stockholm, Christofer Fjellner, Moderaterna, Europaparlamentariker, Anna Starbrink, Folkpartiet, landstingsråd Stockholm samt Jonas Eriksson, Miljöpartiet, riksdagsledamot och vice ordförande Näringsutskottet.Publiken släpptes också in för frågor och synpunkter.
Jonas Eriksson, som också har en bakgrund som politiker i Örebro landsting, efterlyser initiativ liknande miljöteknik och gruvnäring för life science-bolagen, en mer övergripande strategi och satsning på området, det visar vi tummen upp för (och hoppas att man tar med exportperspektivet)! Han efterlyser också en ökad dialog mellan företag och politiker på regional nivå och tycker sig diskutera detta och bli uppvaktad i högre utsträckning som riksdagsledamot än när han befann sig på landstingsnivå. Anna Starbrink menar efter att publiken återigen tagit upp frågan om upphandlingar att lagen om offentlig upphandling, LOU, inte skapades eller är anpassat för vården och bör användas så lite som möjligt åtminstone för vårdtjänster, man borde använda sig mer av lagen om valfrihet, LOV:en. Helene Hellmark Knutsson föreslår en innovationsfond för vården. Hon håller med om att det finns en ”sönderbyråkratisering” av vården som hindrar utvecklingskraften. Dagen avslutas med en inspirationsföreläsning av David Lega. David Lega är politiker för Kristdemokraterna men även idrottsman med flera medaljvinster i bl a Paralympics samt entreprenör och föreläsare.
Vi tackar Swedish Medtech för en mycket intressant dag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar