torsdag 26 juni 2014

Input till Sveriges handlingsplan med Kina om samarbete på hälso- och sjukvårdsområdet!

I maj 2006 undertecknades ett samförståndsavtal, Memorandum of Understanding, om samarbete mellan Sverige och Kina på hälsoområdet. Avtalet är utformat som ett övergripande ramavtal utan att ange tematiska områden och syftar till att uppmuntra och stödja samarbete inom hälso- och sjukvårdssektorn. Avtalet är baserat på den s.k. triple-helix modellen och ska främja samarbete mellan offentliga, privata och akademiska aktörer.För att konkretisera samarbetet ska enligt avtalet en handlingsplan, Plan of Action, tas fram. Nuvarande handlingsplan signerades 2010 och gäller tom 2014. Under året ska därför en ny handlingsplan tas fram och i detta arbete är det viktigt med en dialog med de aktörer som är aktiva inom samarbetet. Baserat på nuvarande handlingsplan vill Socialdepartementet därför ha input från aktörer kring områden att inkluderas i kommande handlingsplan.


Swecare har fått uppdraget att samla in input från den privata sektorn och vi uppmanar därför alla företag med affärsintressen i Kina att läsa igenom den bifogade Plan of Action och komma med förslag och synpunkter kring denna. Era synpunkter kommer sedan att sammanställas och vidaresändas till Socialdepartementet som kommer att ha dessa i åtagande när den nya PoA tas fram.

Skicka er input till info@swecare.se innan 1 augusti!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar