måndag 23 juni 2014

Intervju med Swecares nya ordförande Karin JohanssonDu har precis blivit vald till Swecares ordförande. Hur känns det?

Otroligt kul, spännande och utmanande! Det är en stor ära att få bli ordförande för en verksamhet som jag har haft förmånen att jobba med under väldigt många år. Nu får jag möjlighet att göra det i en annan form, i en annan roll. Det ska bli jättekul!

Du är ingen okänd person i de här sammanhangen, men kan du berätta kort om din bakgrund för de som inte känner till dig?

Nästan hela min yrkesverksamma period har jag ägnat åt IT-branschen. Men efter valet 2006 så fick jag frågan om att bli statssekreterare hos Socialminister Göran Hägglund. Det var jag sedan i sju år och det var fantastiska, spännande år där jag fick lära mig mycket om svensk hälso- och sjukvård. Sedan fick jag i höstas erbjudandet att bli vd för svensk handel, en tjänst som jag tillträdde den 15e oktober förra året.
I din roll som statssekreterare på Socialdepartementet  har du varit väldigt aktiv inom exportfrämjandet.

Vad har vi att komma med i Sverige och vilka möjligheter ser du som vi kanske inte utnyttjar fullt ut?

Jag tycker att vi har väldigt många innovativa och duktiga företag i vårt land som är kopplade till Life Science-industrin, det sociala området samt hälso- och sjukvården. Det handlar både om produkter och om tjänster. Jag är övertygad om att det finns en potential för dessa företag utanför Sveriges gränser och därför har jag varit väldigt engagerad i exportfrämjandet. Jag har försökt hjälpa till att öppna de dörrar som man från politiskt håll kan öppna för att underlätta för våra svenska företag på den internationella marknaden. Sedan  är det företagen själva som måste göra affärerna och se till att kontrakten blir påskrivna. Det har ibland slagit mig att företagen inte alltid utnyttjar alla de chanser som ges genom resorna med ministrar, inkommande besök på hög nivå och annat.

Har du något konkret exempel på en lyckad resa?

Företagen har definitivt blivit bättre på att utnyttja delegationsresorna med åren. De företag som varit med på olika resor har lärt sig hur man kan utnyttjar resan och omvandlar de kontakter man får till konkreta affärer.
Jag tycker att den resan vi gjorde till Zambia ungefär ett år sedan var den bästa resan jag har lett just därför att företagen var så på och så väl förberedda. Jag tror att väldigt många av de där företagen faktiskt fick med sig affärer hem eller åtminstone lyckades fortsätta göra affärer.

När man investerar så mycket som man gör i de här resorna så kanske man ska utbilda företagen mer innan om marknaden och förutsättningar. Och att man också är tydlig mot företagen vad vi förväntar oss av dem när vi är ute.

Varför känner du att Swecare är en viktig organisation i det här området? 

Därför att Swecare är den enda organisation som är fokuserad på att främja export för life science sektorn. Dessutom gör organisationsformen (non-profit, halvstatlig) att man kan satsa på långsiktiga samarbeten med länder vilket bidrar till en stabilitet och kontinuitet i arbetet. När man återkommer
till länder där man tidigare varit så skapas förutsättningarna för en långsiktig relation och förtroendet och trovärdigheten för organisationen ökar. Man är inte heller fragmenterad och splittrad utan väldigt fokuserad på hälso- och sjukvård och sociala tjänster och det är en fördel för medlemmarna.
Hur viktigt tror du att det är att ha en politiskt dörröppnare i främjandearbetet?

Jag tror att det helt och hållet beror på vilket land vi åker till. I länder med väldigt hårt styrt hälso- och sjukvårdssystem och väldigt tydligt offentligt intresse i hälso- och sjukvårdssystemen kan det vara viktigt med en hög politisk nivå. Där betyder de politiska kontakterna mycket mer än vad de gör i väldigt öppna marknadsekonomier. Men visst är det också viktigt för Swecares del att man skapar kontakter med ”enklare” marknadsekonomier också. Men där kanske man inte behöver ha med sig en minister för att få de rätta kontakterna.

Under min första resa till Kina och Hongkong så var de stora skillnaderna uppenbara. I Kina fick man inte ta med sig företagen in i rummet medan i Hongkong var de helt affärsinriktade.

Vad skulle du vilja se att vi ägnar oss åt de kommande åren och vad kan vi bli ännu bättre på?

Förbered bolagen mer på hur de ska nyttja delegationsresornas potential så vi verkligen får utväxling på allt det vi gör. Möjligen ska vi åka till mindre platser men göra mer av hemarbete innan vi åker iväg. Inom Swecares SIDA-finansierade projekt så investerade Swecare i att göra en ordentlig kartläggning av landet (Zambia) som var oerhört värdefull för företagen. Vi hade dessutom seminarium här hemma med temat Afrika och det blev på så sätt flera olika förberedande moment som sedan kulminerade med själva resan.
Viktigt att vi är ännu mer strukturerade och gör mer hemarbete men också att dialogen med företagen kring vilka länder som är av intresse fungerar så att vi inte prioriterar länder som företagen inte är intresserade av. Jag tror att det finns en skillnad mellan produktbolagen och tjänsteföretagen. Produktbolagen är mer intresserade av att ta sig längre bort från Sverige medan tjänsteföretagen är mer intresserade av närmarknaden. Detta kanske man borde våga artikulera och ha olika strategier för tjänste- och produktföretag.

När jag var i Australien så visades jag runt på ett sjukhus med strålknivar från Elekta. Men för ett vårdbolag är det mycket mer komplicerat att sälja äldrevård i Australien. Där spelar kulturskillnaderna en större roll.

Var gör du när du inte jobbar och främjar?
Då tycker jag om att umgås med mina tre barnbarn varav den minsta bara är en månad. Utöver familjen så är det otroligt kul att jobba med trädgårdsarbete.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar