onsdag 8 oktober 2014

Business Networking Breakfast - Diagnostic Services


Nu är Swecares tematiska nätverksfrukostar, eller Business Networking Breakfast, som vi valt att kalla dem i vårt kalendarium, igång!

Vi har länge känt ett behov av att diskutera idéer direkt med företag inom olika tematiska områden. Formella nätverk finns inom ett antal områden, infektionskontroll, äldre, cancer till exempel, och vi har känslan av att de skulle kunna bli fler. För att hitta andra sådana grupperingar kommer Swecare bjuda in företag inom olika konstellationer för diskussion om hur man kan samarbeta, gemensamma koncept, vilka marknader som är av intresse, vilken typ av aktiviteter man är intresserad av, och, helt enkelt, om man är intresserad av att nätverka. Om ni har förslag på områden som ni tycker vi borde ta upp får ni gärna höra av er!

I måndags morse genomfördes det första mötet på temat diagnostic services. Sex företag samlades och Lena Walhed, från Hemocue inledde med att berätta om Hemocues arbete med bland annat FN:s milleniemål om hur de ser på möjliga samarbeten med andra företag. Vid detta första möte diskuterades högt och lågt, allt från att lyfta vissa frågor om finansiering och samverkan bistånd-näringsliv på den politiska agendan i Sverige till gemensamma målgrupper, bättre bevakning av FN-upphandlingar, intressanta aktiviteter och möjliga finansiärer. Flera av bolagen uttryckte intresse för att i ett kommande möte träffa filantropiska organisationer som kanske skulle kunna utgöra viktiga samarbetspartners och finansiärer. Att sätta samman ett gemensamt koncept om vad de svenska företagen har att erbjuda var också ett förslag som ska utredas mer.

Vi kom överens om att detta helt klart är ett intressant område, det kan dock behövas smalnas av och fokuseras lite för att komma vidare. Vidare bör fler företag identifieras som kan vara med i konstellationen för att verkligen få genomslag. Företagen fick i uppgift att inför nästa möte komma med förslag på ytterligare aktörer att bjuda in till nätverket, det kan ju både handla om företag eller organisationer och myndigheter. Vi återkommer med datum och agenda för nästa träff och ett antal frågor som deltagarna bör förbereda sig på.

Håll även utkik efter inbjudan till andra nätverksfrukostar, en träff för bolag inom cancerområdet planeras exempelvis att hållas i november!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar