tisdag 18 november 2014

Swecare i Kampala

Swecares delegationsresa i förra veckan, som inleddes i Rwanda (se tidigare inlägg) fortsatte sedan i Uganda. Det är Swecares andra delegationsresa till Uganda för att fördjupa och bygga vidare på tidigare relationer samt skapa nya. Vi landade i Entebbe på onsdag eftermiddag och åkte den starkt trafikerade vägen till Kampala.

Efter snabb incheckning träffades vi alla för middag på hotellet med genomgång från Svenska ambassaden i Kampala kring ekonomiska och politiska situationen i landet. En överblick av hälsosektorn gavs av Filippo Curtale från Belgiska ambassadens biståndsorganisation som värdefullt informerade hur diversifierad hälso- och sjukvården är i landet. Det är värt att notera att den privata sektorn inklusive icke-vinstdrivande organisationer är betydligt större än den offentliga sektorn inom hälso- och sjukvården i Uganda. Behovet av samarbeten kring läkemedelskontroll lyftes då Uganda är hårt drabbade av förfalskningar av läkemedel samt står inför hotet av antibiotikaresistens.

Filippo Curtale, Karin Berlin, Michael Katamba och Van Phuc Le. 

Första mötet hölls på hälsoministeriet med deras Minister of State for Health Dr Elioda Tumwesigye och flera av hans ministrar samt ministerns PS Dr Lukwago Asuman. Sverige har sedan 1989 haft ett hälsosamarbete med Uganda och byggt upp goda relationer. Ett område som lyftes upp var utbyte av hälso- och sjukvårdspersonal mellan Sverige och Uganda. Dr Asuman nämnde att det kunde vara en idé att skapa en organisation liknande Swecare i Uganda som samlar offentliga, privata och akademiska aktörer i landet. De visade intresse för de medverkande företagens produkter och tjänster och sa att de vill fortsätta att bygga vidare på våra goda relationer.
Katongole Francis, Minister of State for Health Dr Elioda Tumwesigye och vår delegationsledare Niclas Jacobson.

Näst på dagens schema stod matchmaking workshop med Uganda Healthcare Federation (UHF) som är en paraplyorganisation för den privata sektorn inom hälso- och sjukvård i Uganda. De hade bjudit in sin styrelse, medlemmar och lokala företag anpassade till de svenska företagen.
Anna Riby, member of the board of directors at UHF och Joanita Lwanga
Mötet börjades med en presentation av UHF från Joanita Lwanga, CEO och sedan en presentation av Swecare Foundation av Anna Riby. De svenska företagen gjorde korta presentationer av sig själva för att locka de lokala aktörerna att sitta ned i mindre grupper. Vi hade tre teman; IT solutions for health, Diagnostics, care and treatment och  Infrastructure and equipment. Erfarenheter och tips utbyttes samt idéer om framtida samarbeten. Vi är tacksamma för ett gott samarbete med UHF och deras kontakter som kom för att träffa de svenska företagen.
Gruppen för IT solutions for health


Gruppen för Diagnostics, care and treatment
Gruppen för Infrastructure and equipment

Efter mötet var det mottagning hos ambassadör Urban Andersson dit bland annat Minister of State for Health Dr Elioda Tumwesigye kom och även sjukhusdirektörer, läkare, svenskrelaterade företag som redan är etablerade i landet, NGO:s och andra bra kontakter. Att under mer informella förutsättningar träffa några av de vi haft möten med gav möjlighet till fördjupade diskussioner och möjlighet för företagen att visa upp sina produkter och berätta om sina tjänster på en djupare nivå.
Chargé d´Affairs Susanne Spets, Minister of State for Health Dr Elioda Tumwesigye och vår delegationsledare Niclas Jacobson från Socialdepartementet

Dagen efter började morgonen med möte hos Joint Medical Stores (JMS) som  Uganda Catholic Medical Bureau (UCMB) och Uganda Protestant Medical Bureau (UPMB) gemensamma organisation för inköp och dirtribution av läkemedel, förbrukningsvaror och medicinskt utrustning. Organisationen etablerades 1970, och har med tiden kommit att användas av både den offentliga och privata sektorn. På senare tid har även kapacitetsuppbyggnad lagts till, t.ex. inom medical equipment managment. De har även en enhet för service och reparationer. Till mötet hade vi även bjudit in Dr Martin Nsubuga, representant från Nsambya hospital som är ett katolskt specialistsjukhus som använder sig av JMS. Sjukhuset är 111 år gammalt och specialiserar sig på ob/gyn, pediatrik, kirurgi och invärtes medicin. Sjukhuset har 360 sängar, och tar emot 400 dagpatienter varje dag.


Efter JMS åkte vi till Dr Ian Clarkes sjukhus, International Hospital Kampala som ägs utav International Medical Group, en privat sjukhusgrupp som även består av mindre kliniker och specialistkliniker. Vi gick en rundvandring på sjukhuset och satt sedan ned och fick information om sjukhuset och deras expansionsplaner.


Som sista gemensamma möte hade vi en wrap-up lunch för att sammanfatta resan. Mycket klokt sades om vad vi alla var överens om var en väldigt lyckad resa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar