tisdag 25 november 2014

Swecare i New Delhi

Årets största delegationsresa, till Indien och New Delhi, pågår just nu. Swecare arrangerar delegationen  i samarbete med Socialdepartementet, ambassaden i Delhi och Business Sweden. Delegationen leds av vår minister för sjukvård, folkhälsa och sport, Gabriel Wikström, och syftar främst till att fira 5-årsjubiléet för samarbetsavtalet inom hälsa mellan Indien och Sverige.

Vi började med ett introduktionsmöte i söndags kväll, för att presentera programmet och deltagarna. Vi fick också lyssna till Tillväxtanalys och ambassadens intressanta presentation om senaste nytt vad gäller hälso- och sjukvårdsområdet i Indien, med fokus på den nya regeringens ambitioner och policies.

Konferensen ägde rum på India Habitat Center

Igår hölls så den stora konferensen för att fira att det är 5 år sedan Sverige och Indien undertecknade samarbetsavtalet inom hälsa och sjukvård. Avtalet beskrivs av indierna som ett av de mest lyckades, då båda parter varit aktiva och många aktiviteter har skett inom ramen för avtalet. Förmiddagen ägnades åt att summera de gångna 5 åren, medan eftermiddagen fokuserade på möjliga samarbetsområden för kommande år. Under förmiddagen deltog både minister Wikström och Indiens hälsominister Jagat Prakash Nadda. Andra talare under öppningsceremonin var Sveriges ambassadör till Indien, Harald Sandberg, Lov Verma, Secretary på Ministry of Health and Family Welfare och Sujata Saunik, Prinicipal Secretary från delstaten Maharashtra.

Gabriel Wikström inledningstalar

Talarna nämnde bl a det mångåriga samarbetet mellan våra båda länder inom hälsa, som går tillbaka nästan 60 år; det starka engagemang som funnits på båda sidor för att utveckla samarbetsavtalet, från den politiska sidan såväl som från andra aktörer som bidragit till att fylla avtalet med innehåll; och de områden där vi samarbetat, såsom både infektions- och icke-smittsamma sjukdomar, antimikrobiell resistens, äldrevård, medicinska produkter och läkemedel.


Maria Helling berättar om den privata sektorns samarbeten

Under nästa pass presenterades exempel på samarbeten. Dr Venkatesh och Johan Carlsson berättade om samarbetet mellan sina organisationer, National Centre for Disease Control och Folkhälsomyndigheten, inom antimikrobiell resistens och om vikten av att arbeta tillsammans för att nå en hållbar sjukvård med infektionskontroll, tillförlitlig diagnostik och en rationell användning av antibiotika. Vi fick också lyssna till Swecares VD, Maria Helling, om samarbetet med den privata sektorn, där flera företag hittat indiska samarbetspartners och slutit avtal med både den privata och offentliga sektorn. Per Båtelson, styrelseordförande för Karolinska universitetssjukhuset, berättade om hur viktiga kvalitetsregistren har varit för Sverige som grund för nya mer resultatbaserade ersättningssystem. Ordförandena i den gemensamma arbetsgruppen för samarbetsavtalet, Dr. Arun Kumar Panda och Niclas Jacobson tackade för ett gott samarbete, innan alla uppmuntrades att besöka företagsutställningen och ta för sig av lunchbuffén.


Principal Secretary från Maharashtra, Ms. Saunik träffar Hemocue
Efter lunch hölls två parallella sessioner, om infrastruktur och utbildning samt prevention av infektionssjukdomar och infektionskontroll, och möjliga samarbetsmöjligheter inom dessa områden. Det blev intressanta diskussioner, som tog upp många aspekter. För infrastruktur och utbildning sågs möjligheter till fortsatt samarbete inom t ex innovation av teknologier och metoder, minskning av sjukvårdsrelaterade infektioner, tidig diagnostik och detektion, nationella register och guidelines och kapacitetsuppbyggnad i användandet av medicinsk utrustning och mer generellt.

Workshop om hälsoinfrastruktur och utbildning
Som avslutning gav ordförandena i den gemensamma arbetsgruppen rekommendationer för det fortsatta samarbetet. Dr Panda nämnde att Indien satsar stort på cancer, (bl a planeras 20 cancerinstitut på delstatsnivå och 50 cancercenter), äldrevård (2 nationella äldrecenter och 12 regionala geriatriska center) och uppgradering av närmare 60 statliga Medical collages. Samarbetsmöjligheter finns även inom läkemedel, e-hälsa, mental hälsa. Niclas Jacobson tryckte på vikten av primärvård, utbildning på alla nivåer samt ledarskap hos både politiker och förvaltning.

Dagen avslutades med en trevlig middag hos Sveriges ambassadören, i residensets med ljus smyckade trädgård, där båda hälsoministrarna deltog tillsammans med en mängd andra relevanta gäster. Kvällen var något kylig, men intressanta samtal och trevligt umgänge gör att vi tar med ett varmt minne från kvällen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar