onsdag 20 maj 2015

Inclusive Business Forum 2015 - Co-creating the Future

Idag har Swecare deltagit i Inclusive Business Forum 2015 – Co-creating the Future. Forumet arrangerades av organisationen Inclusive Business Sweden. Inclusive Business Sweden utvecklade under 2014 en Inclusive Business Agenda i samarbete med Lunds Universitet (LU Open) och SP och med finansiering från Vinnova.

Syftet med agendan är att samverka och bidra till affärsmodeller som inkluderar ”the Base of the Pyramid” (BoP), dvs världens fattigaste 4,5 miljarder människor. De fattigaste ska alltså engageras i detta ”medskapande” (co-creation). Agendan anger också högt ställda mål för sex prioriterade sektorer, som där Sverige bedöms ha stor potential att bistå BoP samtidigt som de kan leda till att den svenska ekonomin växer och förnyar sig på ett hållbart sätt. En av dessa sektorer är hälso- och sjukvård, och Swecare har blivit ombedd att leda arbetet för sektorn. Dagens forum syftar till att lansera the Inclusive Business Co-creation Accelerator, och påbörja byggandet av sektors-baserade nätverk som kan jobba för att nå agendans mål.

Programmet började med att moderator Karin Ruiz hälsade alla dryga 200 deltagare välkomna. Bland öppningstalarna fann vi Ola Pettersson, Sida om Sidas samarbete med den privata sektorn.

Mike Debelak, från Inclusive Business Sweden, introducerade the Inclusive Business Co-creation Accelerator (IBCA), vilket är en fortsättning på det arbete som genomfördes under 2014. Programmet pågår under tre år, och ska bidra till medskapande och uppskalning av affärsmodeller för BoP, till nytta för dessa de fattigaste men också för att svenska företag ska kunna dra nytta av den tillväxtpotential som finns i detta segment.

Dagens huvudtalare var Hans Rosling, professor i Internationell hälsa vid Karolinska Institutet, och Iqbal Quadir, professor ”Practice of Development and Entrepreneurship vid MIT. Hans Rosling talade om ”Out of and Away from Poverty”, och nämnde bl a att pga befolkningsutvecklingen kommer snart majoriteten av kunderna vara från utvecklingsländer, oavsett vilket segment vi talar om, alltså även de rikaste. Professor Quadirs tal handlade om ”innovate and participate to elevate”, dvs hur innovationer och deltagande kan bidra till att lyfta människor ur fattigdom. Han talade olika missuppfattningar om fattiga, t ex att de helt saknar köpkraft (istället kan de betala ganska mycket för att täcka prioriterade behov) eller att fattiga länder saknar resurser (tid o hjärnor finns även där). Dessa intressanta inlägg följdes av en paneldiskussion om hur Sverige och utvecklingsländer faktiskt kan samarbeta för medskapande. Vi fick också lyssna till ett par inspirerande företrädare för liknande initiativ för Inclusive business och hur de har arbetat hittills.

Efter lunch hölls workshops för de olika sektorerna. Hälso- och sjukvårdssektorn samlade totalt 14 deltagare – flera av dem medlemmar i Swecare. I mindre grupper diskuterade vi sedan de ambitiösa målen för vår sektor, och hur vi kan samverka för att nå dessa. Vi funderade också över de utmaningar som vi ser finns på dessa marknader, t ex inom tillgång till vård, smittsamma respektive icke-smittsamma sjukdomar, management och kompetens. Efter en summering av de olika diskussionerna, samlades vi återigen för geografiskt baserat nätverkande. Många intressanta möten uppstod, där vi också fick möjlighet att diskutera sektorsövergripande frågor. Man kan konstatera att Asien och Afrika är de viktigaste regionerna generellt sett, vilket även stämmer för hälso- och sjukvårdssektorn.

Dagen har på ett väldigt bra sätt blandat inspirerande anföranden med mer interaktiva och konkreta diskussioner. Nu ska Inclusive Business och Swecare utvärdera resultaten av workshopen, och återkommer därefter med planer för det fortsatta projektet. Om du inte hade möjlighet att delta, men vill veta mer eller vill ansluta dig till nätverket, kontakta Anna (anna.riby@swecare.se) eller Mikaela (mikaela.annerling@swecare.se) – vi behöver så många som möjligt för att uppnå målen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar