fredag 29 maj 2015

Lanseringen av det nordiska centret för hållbar sjukvård

Igår deltog Swecare som talare på lanseringen av det nya nordiska centret för hållbar sjukvård på Medeon i Malmö. Hälso- och sjukvårdsindustrin har mycket stor påverkan på miljön och centret har skapats som en tvärsektoriell arena för att samla alla intressenter inom hållbar sjukvård.

Dagen började med att Daniel Eriksson och Marie Pettersson från TEM förklarade begreppet hållbar sjukvård, underströk Sveriges starka ställning när det kommer till hållbar sjukvård ur ett internationellt perspektiv och redovisade resultaten från arbetet med innovationsagendan som utarbetats under 2014 och 2015.
Oslo universitetssjukhus

Skåne universitetssjukhus tog sedan över och berättade hur de arbetar med hållbar sjukvård.  SUS bedriver ett intensivt miljöarbete och försöker aktivt minska utsläppen av växthusgasers, öka användandet av varor med låg klimatpåverkan inom sjukvården samt bygga energieffektiva sjukhusbyggnader. Både Oslo universitetssjukhus, Region Hovedstaden från Danmark och Karolinska Universitetssjukhuset var också på plats och gav sin syn på arbetet med en hållbar sjukhus.
Orbital System

Ett antal företag fick också möjlighet att presentera sina produkter och lösningar, bland annat Swecare medlemmen Visiba Group som tillhandahåller teknik för virtuella läkarbesök och Orbital System som utvecklat en teknik som återvinner vatten för användning i hushållsapplikationer. I en dusch kan systemet spara över 90 % vatten och 80 % energi samtidigt som vattnet blir renare än vanligt kranvarmvatten.


Dagen slutade med ett trevlig mingel. I höst kommer vi att kalla till en nätverksträff med hela centret där vi kommer att utarbeta en plan för hur vi ska arbeta tillsammans i framtiden för en mer hållbar sjukvård.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar