torsdag 2 juli 2015

Lotta Liljelund på nya äventyr

Lotta Liljelund som de senaste åren ansvarat för främjandefrågorna på Socialdepartementet och även suttit i Swecares styrelse har i dagarna börjat på ett nytt jobb. 

Hur känns det att sluta som främjare på Socialdepartementet?
Bra! Och lite sorgligt. Bra för att jag ser fram emot att göra något nytt. Lite sorgligt för att jag har haft så otroligt roligt de senaste åren, sett så mycket och träffat så många olika personer.

Vad är det roligaste och/ eller mest minnesvärda du varit med om under de här åren?
Väldigt svårt att säga – det har blivit många resor, många timmar i delegationsbussar och många märkliga och roliga situationer och människor.
Minnesvärt men absolut inte roligt är en händelse från ett barnsjukhus I Indien där det under en rundtur med delegationen helt plötsligt hoppade fram ett siamesiskt tvillingpar. Tydligen hade föräldrarna övergett dem vid födseln så de fick bo på sjukhuset, inhysta i något kontor, nu var de kanske 10 år och känslan av att personalen ”visade upp dem” för externa besökare satte sig som en klump i magen.

Roliga minnen finns det hur många som helst, ett är från ett sjukhus i Sydkorea där Maria Helling fick bugga inför hela delegationen med en mycket gammal man som dessutom visade sig kunna danska. (bör tilläggas att han först bjöd upp mig men jag fegade ur och puttade fram Maria istället). 

Varför är du så engagerad i Swecare, varför är Swecare en viktig organisation för er?
Jag vänder på ordningen – först varför Swecare är en viktig aktör?
Socialdepartementet bedriver ett aktivt främjandearbete och Swecare är den operativa aktören. Swecare har en unik viktig kompetens då man dels kan det svenska systemet och policyfrågor kombinerat med kunskap om näringslivets behov men även att man samlar aktörer från hela sektorn både privata, offentliga och akademin. Det så väldigt uttjatade triple-helix…
Men, Socialdepartementet baserar sitt främjande på dessa tre ben och det är viktigt att Swecare kan samla aktörer från alla dessa sektorer. Jag är övertygad om att just denna ansats där olika sektorer förstärker och kompletterar varandra är en viktig orsak till att Socialdepartementets arbete ofta lyfts fram som lyckat.  En annan viktig faktor är att Swecare trots allt, eller kanske tack vare?, sin lilla organisation kan vara väldigt snabbfotad och flexibel vid behov. Det är mycket värt i otydliga situationer med korta tidsramar, vilket det ofta tenderar att vara. 

Ett enkelt svar till att jag varit så engagerad i Swecare är att jag fått betalt för det, dvs att det varit en huvudsaklig del i mitt jobb. Det är viktigt att påpeka att mitt (eller någon annans) engagemang för den delen inte handlar om vad jag personligen tycker utan det är en del i departementets arbete och tydlig prioritering från vår politiska ledning. Sen är jag som person en sån som engagerar mig i mitt jobb och eftersom jag tycker att jag har haft världens roligaste jobb och en stor förmån att få jobba tillsammans med Swecare har det varit väldigt lätt att engagera sig. 

Vilka är de största utmaningarna när det gäller främjandet av just vår sektor?
En utmaning, som jag tror gäller många områden där Sverige har ett gott anseende internationellt är hur man möter den internationella efterfrågan på det svenska systemet. Hur paketerar man och säljer ett system, ytterligare en sak som komplicerar det hela är att det ofta är offentliga aktörer som besitter central kunskap. Det faktum att främjande av life science inte varit direkt bortskämd med finansiering har också varit en stor utmaning, att ständigt arbeta med knappa resurser. Å andra sidan tror jag också att man då tvingas att bli effektiv vilket Swecare är ett bra exempel på. Det är väldigt kul att se hur mycket man trots allt kan göra med knappa resurser.

Vad är det för nytt jobb du har fått?
Jag ska  börja på kansliet till Nationella Innovationsrådet på Statsrådsberedningen. Jag blir alltså kvar inom Regeringskansliets korridorer, en stor fördel med en stor arbetsplats, det finns stora möjligheter att byta internt. . Innan jag började kuska jorden runt med delegationer jobbade jag med forsknings- och innovationspolitik så det är frågor jag är relativt bekant med, dock spännande med nytt departement och att arbeta mot flera sektorer.

Kan du föra in hälso- och sjukvårdsperspektivet i ditt nya arbete?
Ett av de områden som man arbetar med mycket nu inom regeringen är just life science så jag hoppas att jag får möjlighet att även i fortsättningen jobba med frågorna, om än från ett annat perspektiv. Life sciencesektorn är beroende av ett välfungerande innovationssystem så jag är övertygad om att jag kan ta med mig viktig erfarenhet från tiden med främjande till nästa jobb.

Lovar du att inte glömma bort Swecare nu?
Lovar, hoppas jag får komma på julmingel även i framtiden!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar