tisdag 14 juli 2015

Swecares medlem Cavidi får stöd av EIB

Europeiska investeringsbanken, EIB, har beviljat företaget Cavidi ett långfristigt lån på 10 miljoner euro för framtagande av nästa generations automatiserade hiv-testinstrument (HIV viral load test). EIB ägs av EU-länderna och har till uppgift att finansiera projekt som bidrar till att uppnå EU:s mål både inom unionen och utanför. Detta är EIB:s första satsningen inom ramen för InnovFin Infectious Diseases som är en EU-finansierad innovations- och tillväxtplattform. Syftet med InnovFin Infectious Diseases är att EIB ska kunna finansiera högriskprojekt inom området för smittsamma sjukdomar, där risken är kopplad till ett framgångsrikt framtagande av innovativa vacciner, läkemedel eller utrustning och den framtida försäljningen av dessa.

Cavidi räknar med att kunna lansera nästa generations hiv-testinstrument under 2016 och att kort därefter inneha en betydande del av marknaden för hiv-diagnostik vid vårdinrättningar i låg- och medelinkomstländer. John Reisky de Dubnic, Cavidis vd, säger: ”EIB:s nya finansieringsverktyg kommer att spela en central roll för utvecklingen av innovativa företag och nya kommersiella framgångar. De nya finansieringskällorna är mycket viktiga eftersom de är några av de få finansieringskällor som finns till företagens förfogande när de ska ta fram en kommersiell produkt efter ett lyckat FoU-projekt. Vi har en beprövad och effektiv teknik som kan hjälpa miljontals människor i de värst drabbade länderna. Tack vare stödet från EIB kommer vi att kunna genomföra vår teknik snabbare och förbättra tillgången till hiv-testinstrument för dem som lever med hiv, vilka är de som behöver dem allra mest.”STOCKHOLM - Barn- och äldreminister, Maria Larsson delar ut Swecare Export Award 2012 till Cavidis CEO, John Reisky de Dubnic (H) och VP Global Sales & Marketing, Fabio Baglioni (V).

Cavidi tilldelades även Swecare Export Award 2012. Juryns motivering löd: ”Cavidi har under de senaste åren visat betydande utveckling av sin export. Genom att erbjuda högkvalitativ HIV RT-diagnostikteknik anpassad för minimala laboratoriekrav till en låg totalkostnad har Cavidi nått kommersiell framgång framförallt i Afrika, Indien och Sydostasien. Cavidis affärsmodell är en inspiration för svenska hälso- och sjukvårdsföretag med ambitionen att etablera sig på marknader i låg- och medelinkomstländer runt om i världen.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar