torsdag 20 augusti 2015

Höstterminens första seminarium - Global efterfrågan på äldrevård

Så har höstterminen dragit igång med ett seminarium om den globala efterfrågan på äldrevård. Talare var professor William Haseltine, grundare och VD för ACCESS Health International, en tankesmedja och rådgivande grupp inom vården. Professor Haseltine är välkänd för sitt banbrytande arbete med hiv, aids och det mänskliga genomet. Han har grundat flera bioteknikföretag, såsom Human Genome Sciences, ett företag som var först med att tillämpa genomics i läkemedelsforskning.

Seminariet är en del av Swecares projekt om åldrande, hälsa och vård. Det är en 2-årigt projekt, finansierat av Vinnova, och bygger på en förstudie som Swecare genomförde under 2013, där både företag och offentliga organ uttryckt ett intresse för att delta i ett projekt som syftar till att dra nytta av den stora internationella uppmärksamhet och intresse som finns för svenska äldreomsorg och exportmöjligheter som detta innebär. Genom aktivt företagsdeltagande kommer projektet att identifiera svenska erbjudandet och utveckla ett koncept för internationalisering av området åldrande och hälsa. Dessutom ingår att lägga grunden för ett strukturerad och välplanerad främjande inom äldreområdet.  Efter kaffe, smörgås, nätverkande och välkomstord från vår VD Maria Helling, presenterade professor Haseltine sin organisation ACCESS Health. Det är en icke-vinstdrivande organisation, med visionen att förbättra tillgången till högkvalitativ hälsovård till rimligt pris över hela världen, bl a genom att leta efter "best practices" världen över. 

Äldrevård är ett viktigt område för ACCESS Health, man driver olika projekt inom området. Vi fick bl a höra om Modern Ageing, ett svenskt pilot projekt, som nu utvecklats till ett större program i Singapore, med finansiering från hälsoministeriet där och i samarbete med National University of Singapore (http://modernaging.org). Projektet kombinerar online kurser, riktade workshopar, och individuell handledning för studenter, forskare och entreprenörer som önskar skapa nya företag inom äldreområdet. Projektet har nyligen lanserats och konceptet kommer att breddas till andra länder, Kina är redan på gång.Professor Haseltine bekräftade att svensk sjukvård och äldreomsorg är attraktiva på den globala marknaden, och äldreomsorg är ett av de områden som får stort internationellt intresse. Därför uppmuntrade han deltagarna att dra nytta av de demografiska förändringar som världens åldrande befolkning medför. I Singapore räknar man med 20 % fler personer över 65 år 2050, i Kina och Indien förväntas befolkningen + 60 år uppnå 400 resp 300 miljoner. 


Områden med goda affärsmöjligheter är byggnation (äldreboenden och anpassade bostäder), e- och m-hälsolösningar (ffa hur man bygger upp ett system med sådana lösningar), diagnostik samt utbildning och kapacitetsutveckling. Behovet av sjukvårdspersonal av olika kategorier kommer öka enormt, och svenska tankar om patientcentrerad vård, nätverkssjukvård etc kommer bli allt viktigare. 

Efter en frågestund avslutades seminariet med fortsatt nätverkande. 

Om du är intresserad av att delta i Swecares äldreprojekt, kontakta oss på info@swecare.se, eller ring Anna Riby på 070-588 03 85. Här finns det också mer att läsa om projektet. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar