måndag 31 augusti 2015

Swedfund stödjer svenska företag

Det finns ett stort antal myndigheter och organisationer som idag arbetar med exportfrämjande insatser för svenska företag. Swecare är en sådan på området hälso- och sjukvård och förra veckan träffade vi Swedfund som finansierar insatser för att skapa hållbart företagande på tillväxtmarknader. 
Besök hos Kristallen ABs joint venture i Namibia
Swedfund hjälper företag på flera olika sätt bland annat genom Swedpartnership som 
är ett finansieringsprogram som ger svenska små och medelstora företag en möjlighet att starta upp samarbeten med bolag i tillväxtländer i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. Swedpartnerships stöd bidrar till att små och medelstora svenska företag kan sätta av de resurser som krävs för att lägga en stabil grund för långsiktiga och fruktbara samarbeten med lokala partners. Stödet kan användas som avskrivningslån för finansiering av överföring av kunskap, maskiner och utrustning från de svenska bolagen till samarbetande leverantörer eller distributörer av varor eller tjänster (lokala dotterbolag, joint ventures eller externt ägda företag) i Swedfunds verksamhetsländer.

När man vill etablera verksamhet eller samarbete med företag på dessa expansiva marknader har man möjlighet att erhålla kostnadsfördelar eller nå nya kundgrupper samtidigt som man bidrar till fattigdomsminskning. För att kunna ta del av Swedparnership är kravet att företaget är ett aktiebolag och har mellan 5 och 249 anställda; en årlig omsättning på högst 50 miljoner euro och/eller; en balansomslutning på högst 43 miljoner euro. Besök Swedfunds hemsida för mer information. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar