torsdag 3 september 2015

Första medlemsmötet med det nordiska centret för hållbar sjukvård

Idag hölls Nordic Center for Sustainable Healthcares första medlemsmöte i Swecares lokaler. Centret bildades den 28 maj 2015 med en kick-off i Malmö. Kick-offen var även en avslutning på arbetet med en nationell innovationsagenda för hållbar sjukvård för Vinnova. Nordic Center for Sustainable Healthcare ska vara en nordisk plattform för alla intressenter inom området som offentlig och privat sjukvård, näringsliv med  hållbara lösningar, intresseorganisationer och forskning med hållbar sjukvård på agendan.
Dagens möte var ett tillfälle för alla medlemmar och stödorganisationer att sitta ner och diskutera hur vi ska arbeta tillsammans med plattformen. Dagen började med en inledande session med presentationer från Daniel Eriksson från TEM om innovationsagendan för hållbar sjukvård. Gruppen delades sedan in i olika grupper för att diskutera framtiden för plattformen och vilka aktiviteter som kunde vara av intresse att genomföra tillsammans.

Efter gruppsessionen så samlades vi i den stora gruppen för en gemensam genomgång av vad som diskuterats. Bland annat diskuterades vikten av att undvika miljöfarliga  substanser, möjligheten av att anordna seminarier om hållbar sjukvård och hur man kan påverka de ofta krångliga och strikta  upphandlingsprocesserna. Grupperna fick skriva ner sina förslag på hur och med vad vi bör arbeta i framtiden. Förslagen lämnades in och kommer att gås igenom för att kunna börja planera centrets framtida aktiviteter.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar