fredag 11 september 2015

Tyskt intresse för svenska lösningar

Gårdagen tillbringade jag med representanter från the German Managed Care Association (Bundesverband Managed Care, BMC), som är på ett två dagars studiebesök i Sverige. BMC är en intresseorganisation som samlar hela spektret av aktörer inom det tyska sjukvårdssystemet - sjukhus, apotek, försäkringsbolag, läkare, farma och medtek industrin, konsulter, IT-tjänster mfl. Organisationen är en think tank, arbetar med politisk påverkan och utgör ett nätverk för kunskapsutbyte, innovation och samarbete mellan medlemmarna. Syftet med Stockholmsbesöket är att lära sig mer om det svenska systemet och svenska lösningar, för att se om det finns delar som man kan inspireras av eller ta med hem för att förbättra sjukvården i Tyskland.

Delegationsledare Prof. Dr. Volker Amelung tackar för besöket på SKL
Dagen inleddes hos SKL, där vi fick en genomgång av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet av Petra Hasselqvist, information om de svenska kvalitetsregistren av Kristina Lidén Mascher, med exemplet Svensk Reumatologis Kvalitetsregister, som presenterades av registerhållare Sofia Ernestam. Mötet avslutades av Fredrik Westander, som talade om öppna jämförelser. Intresset var stort och det blev många frågor.

Promenad till Socialdepartementetn
Efter en promenad från Söder och en snabb lunch togs vi emot av Niclas Jacobson från Socialdepartementets enhet för EU- och internationell samordning, som berättade om svenska hälso- och sjukvårdsreformer och prioriteringar.

På Socialdepartementetn

Nästa besök var på Ekbackens äldreboende i Sundbyberg, där vi träffade Eva Nilsson Bågenholm, kvalitetsdirektör på Humana, Eva-Lotta Sandberg, affärsområdetschef för Humana äldreomsorg samt verksamhetscheferna Mitra Bejanpour och Linnea Sanfridson.

Eva Nilsson Bågenholm och Eva-Lotta Sandberg berättar om Humanas äldreboenden

Vi fick höra om vård och omsorg för äldre i Sverige och hur systemets utvecklats. Gruppen visade ett stort intresse för bl a olika modeller för samarbete mellan kommuner och privata vård- och omsorgsgivare.


Senare på kvällen var det dags för ett nätverksmingel med pitchar från fem företag och fortsatt mingel över mat och dryck. Till detta evenemang var Swecares medlemmar inbjudna, och det var ett 10-tal representanter som hade tagit detta tillfälle att berätta mer om sina lösningar. Det blev en trevlig tillställning med intensivt nätverkande. Idag fredag fortsätter det tyska besöket med program på Karolinska Institutet och ett besök på en vårdcentral i Gustavsberg.

Fortsatt nätverkande

Swecare vill passa på att tacka de personer och organisationer som tagit emot oss och hjälpt till att sprida kunskap om viktiga aspekter av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, och de företag som deltog i nätverksmiddagen på kvällen!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar