onsdag 14 oktober 2015

Canberra

Michael Nilsson, svensk forskare och Director på ett forskningsinstitutet i Newcastle och Peter Reinli, Imix, utanför parlamentshuset i Canberra

Delegationsresan avslutas i Canberra,  en stad konstruerad för att rivaliteten mellan de båda storstäderna Sydney och Melbourne gjorde det omöjligt att välja en av dem till huvudstad. Sista dagen hålls en heldagskonferens på temat High quality, safe and efficient health care. Konferensen hålls i Old parliament house och deltagarna är en imponerande skara av de främsta experterna inom den australiensiska sjukvården. Dagen inleddes av Andrew Stuart, vice minister på hälsoministeriet med ansvar för Benefits, Services and Sport. Stuart inledde med en översikt av det australiensiska hälso- och sjukvårdssystemet och konstaterade att de har hög medellivslängd, motsvarande den svenska, och att detta främst är sjukvårdens och medicinska resultatens förtjänst, tyvärr inte en hälsosam livstil och kost. Övervikt är ett stort problem, ca 30 procent av den vuxna befolkningen räknas som överviktig jämfört med 10 procent av den svenska. Svenskarna är dock på god väg att komma i kapp, tittar man på övervikt bland barn är siffrorna 23 procent i Australien mot 17 för Sverige. 

Andrew Stuart, vice minister med ansvar för hälsofrågor och Gabriel Wikström

De främsta utmaningarna för Australien formulerar han som ökade kostnader för sjukvården. Detta beror på den åldrande befolkningen, ökningen av kroniska sjukdomar och ny teknologi. Vidare ökar den psykiska ohälsan och man har en fortsatt stor utmaning med hälsosituationen för ursprungsbefolkningen. Slutligen är det stora avstånden i landet en utmaning. Att göra vården tillgänglig för befolkningen utanför storstäderna och över hela det vidsträckta landet. I Sverige har vi liknande problem att nå ut till landsbygden, men jämför man befolkningstäthet 22,2 procent i Sverige mot 2,9 procent i Australien förstår man magnituden av utmaningen.


En rad experter från båda länder talar under dagen och förmiddagssessionen avslutades med en livlig paneldiskussion. Några av frågorna som diskuterades var medicinska elektroniska register och bristen på samordning och synkronisering. Sverige som en 'early adopter' av nya IT-lösningar har ett ett kraftigt fragmenterat system och svårigheter att få olika sjukhus, landsting etc att kommunicera på grund av olika journal- och datasystem. 

Andra frågor som kom upp var kostnader och affärsmodeller för nya läkemedel, i båda länder är diskussionen om hur man ska hantera nya ofta dyra läkemedel som kommer sätta press på systemen. Ytterligare en fråga som diskuterades och som varit central och i fokus för australiensarnas intresse under hela resan är de svenska kvalitetsregistren. Åtskilliga av konferensdeltagarna uttryckte sitt avund för den svenska unika struktur som hjälper att mäta, förbättra och se till att vården håller sig till best practice.

Olof Aspevall, Folkhälsomyndigheten 

Eftermiddagen innehöll två fokuserade workshops, en med tema infektionskontroll och antibiotikaresistens och en om cancer. Från Sverige talade Mef Nilbert, professor i onkologi vid Lunds universitet och chef för Regionalt Cancercenter Syd och Olof Aspevall från Folkhälsomyndigheten.

Mottagning med australiensiska hälsoministern Sussan Ley

Dagen avslutades med en mottagning i parlamentet. Fullmatade med information och nya idéer om likheter och potentiella samarbetsområden avslutar vi den här delegationsresan i Canberra. 

Och så slutligen, innan det är dags att lämna Canberra dyker de upp. Nu kan vi åka hem.


Vi får nu smälta intrycken några dagar och sedan se hur resan ska följas upp!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar