onsdag 21 oktober 2015

Tyska IT-leverantörer inspireras av Sverige

I måndags och igår tog Swecare emot en inkommande delegation från the German Association of Healthcare IT Vendors (bvitg). Syftet med resan var att lära sig mer om det svenska systemet för IT inom hälso- och sjukvården, och inspireras av de lösningar som genomförs här.

Bvitg är en branschorganisation som representerar 90 procent av tyska IT-leverantörer för hälso- och sjukvården, och 70 procent av medlemmarna finns på den internationella marknaden. Organisationen företräder sina medlemmars intressen inom det politiska området, samlar marknadsinformation och information om utländska hälso- och sjukvårdssystem och arrangerar delegationer. Delegationen bestod av representanter för företag inom IT-system, digitala journalsystem, telemedicin, röstigenkänningssystem och liknande.
Måndagen inleddes med ett möte på Socialdepartmentet, där vi fick en introduktion till det svenska hälsosystemet och hur utvecklingen sett ut från politiskt håll när det gäller IT i vården och e-hälsa sedan den första e-hälsostrategin kom 2006 och hur Sverige engagerat sig för dessa frågor inom EU. Resten av dagen tillbringades tillsammans med flera experter från Innovationsplatsen, på Karolinska Sjukhuset. Innovationsplatsen för samman företag, forskare och kliniker för att skapa bästa möjliga sjukvård, och för att möta de utmaningar sjukvården står inför. Eftersom sjukvårdskostnaderna stiger snabbare än den ekonomiska tillväxten, behövs innovationer för att effektivisera vården. Fortgående insamling av hälsodata blir allt viktigare, och det rör sig om nya typer av data, nya producenter och användare av datan, t ex information och data från patienter eller direkt från medicinsk teknik. Innovationsplatsen har många projekt och strategiska samarbeten med t ex testbäddar för att utveckla och testa nya lösningar inom vården, bl a ett samarbete med HP, proof of concept inom e-hälsa, utveckling av telemedicin för multidisciplinära konferenser och distanskirurgi.
Daniel Forslund, Innovationslandstingsråd, pratade sedan om SLL:s framtidsplan för hälso- och sjukvård, en av de största investeringarna någonsin inom området, med fokus på innovation, modernisering och digitalisering. När det gäller innovation är det viktigt att alla delar i systemet uppmuntrar detta, t ex ersättningssystemet, upphandling och stöd för vårdnära innovationer. Det finns också satsningar på förbättrad IT inom sjukvården, som kommer innebära att gamla system successivt stängs ner, och ett nytt system för dokumenthantering och beslutsstöd utvecklas, för att ge en bättre grund för patientinformation, kliniskt stöd och forskning. 1177 är här en viktig del
Efter en paus hölls ett rundabordssamtal med inbjudna Swecare-medlemmar. Mötet började med en presentation från bvitg, och deras internationella mässa och konferens "conhIT" som kommer hållas i Berlin i april nästa år (19-21/4). Vi kommer få mer information om detta och skicka ut till er medlemmar. Den tyska marknaden för IT inom sjukvården skiljer sig till stor del från den svenska, och det är tydligt att Sverige ligger före på många punkter. Men gemensamma utmaningar finns också, t ex interoperabilitet mellan olika system, ersättningssystemets effekter på hur IT används, datasäkerhet och tillgång till sjukvård. Detta var frågor som diskuterades i mindre grupper under en dryg timme innan vi återsamlades för en kort summering.Tisdagen bestod av en halvdag, med fokus på exempel på IT-lösningar och nya e-hälsotjänster. Nina Sellberg, adjungerad professor på KI, och ansvarig för bl a forskning och innovation för Vårdguiden/1177, och Anders Henriques, grundare till Chorus, ett företag som ansvarat för design och utveckling av e-tjänster och verktyg i samarbetsprojektet Mina Vårdflöden. Vi fick en ordentlig genomgång av det svenska eHälso-ekosystemet och drivkrafterna bakom utvecklingen av e-hälsa, ffa att få bättre tillgång till patientinformation för alla berörda. Därefter mötte vi Ulrika Bjarre från SLSO, som talade om e-hälsa inom primärvården, och hur man utvecklat och anpassat systemet för att nå en nätverksbaserad vård, genom att satsa på utbildning och kompetensutveckling hos användarna inom vården. Därefter var det dags för den tyska delegationen av bege sig till flyget för avresa till Köpenhamn, där ett liknande program väntade dem.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar