måndag 9 november 2015

Äldreomsorg - ett prioriterat område i Kina

I morse tog Swecare emot en delegation från 10-miljonersstaden Xuzhou, närmare bestämt distriktet Gulou, med 380 000 invånare. Delegationen besöker Sverige för attlära sig mer om bl a svensk äldrevård, och få kunskap om innovativa lösningar men också marknadsföra Xuzhou som ett attraktivt område för investeringar.

Efter välkomstord och en presentation runt bordet, höll Swecare en genomgång av det svenska sjukvårds- och omsorgssystemet med fokus på äldrevård. Därefter presenterade de svenska deltagarna sig och sina lösningar närmare. Kineserna visade stort intresse för bl a KI:s olika uppdragsutbildningar.Vi fick också höra mer om Xuzhou och Gulou, och deras planer inom äldrevård. Äldrevård står särskilt högt på agendan, eftersom uppåt 20 % av befolkningen är över 60 år, och det satsas från alla nivåer på att utveckla äldrevården - från nationell nivå med bl a den 13e planen för åldrande 2016-2020, till provins-, kommunal och distriktsnivå. China Development Bank har t ex gett ett stort lån till Gulou-distriktet för att utveckla äldrevården. I Kina liksom många andra länder i regionen har barnen traditionellt sett tagit hand om sina åldrande föräldrar, men med ökad  urbanisering och ny livsstil, blir detta allt svårare. Äldrevården är alltså outvecklad, samtidigt som befolkningen över 60 år i Kina ökar med 1 miljon per år.

Efter småprat och tedrickande, var det dags för våra besökare att skynda vidare till nästa möte, men vi kommer hålla kontakten för eventuella samarbetsmöjligheter framöver.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar