onsdag 11 november 2015

Frukostseminarium om Angola

Angola och dess hälsosektor var temat för gårdagens frukostseminarium. Vi hade Emelie Sandberg Aparicio, främjare på ambassaden i Luanda, på besök. Hon gav deltagarna intressant information om landets hälso- och sjukvårdssektor och utmaningar och möjligheter. Seminariet innebar också en uppstart för Swecares och ambassadens förberedelser inför en planerad delegationsresa till Angola under 2016.Sedan slutet av inbördeskriget 2002 har Angola haft god tillväxt, mycket tack vare deras oljetillgångar. Satsningar har sedan dess genomförts för att förbättra de sociala indikatorerna, vilket man också lyckats med. T ex har tillgång på mat förbättrats, skolgången ökat och fler vägar och sjukhus har byggts. Läget är dock fortfarande långt ifrån bra. Eftersom oljan står för 95 % av exporten och 45 % av BNP, har oljeprisfallet på senare tid lett till lägre tillväxttakt, men prognosen för 2016 ligger ändå på 3,3 %.

Det offentliga sjukvårdssystemet består av primärsjukvård, provins- och regionsjukhus, nationella specialist- och allmänsjukhus. Vid behov sänds patienter från det offentliga systemet till utlandet för vård, eller till lokala privata sjukhus. Problem som finns inom systemet är bl a kvaliteten på diagnostik, övermedicinering och brist på personal och kompetens, framför allt på landsbygden. 

 
Sverige har tidigare gett bistånd till Angola inom hälsosektorn, och även om det bilaterala biståndet nu fasats ut, finns det fortsatt många goda kontakter kvar från den tiden. Sverige har också ett gott rykte, Sverige står för kompetens och kvalitet. Affärsmöjligheter finns både inom den offentliga och den privata sektorn. Investeringar som efterfrågas är bl a inom utbildning och kompetensutveckling, diagnostik och laboratorier, telemedicin, medicin samt utrustning som inkluderar underhåll och utbildning. Den privata sjukvården är relativt avancerad, och det finns en växande medelklass, som har råd och en vilja att lägga pengar på sjukvård, vilket öppnar möjligheter. Det är viktigt att tänka på att elförsörjningen är instabil, så utrustning som kräver el behöver ta hänsyn till detta.Inom kort kommer en rapport om hälso- och sjukvårdssektorn i Angola, som ambassaden låtit ta fram, med ett särskilt fokus på den kommersiella kedjan inom områden  som mödra- och barnvård, och cancer. Länk till rapporten läggs ut på Swecares hemsida, så håll utkik efter den, liksom för mer information om vår kommande delegationsresa till Angola under nästa år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar