tisdag 1 december 2015

Bom dia Luanda

Efter hektiska dagar med delegationsresa i Uganda och Rwanda åkte Anna och jag till Angola för att se på möjligheterna för en delegationsresa dit. Kommunikationen med ambassaden i Luanda har varit igång under en längre tid då de bland annat publicerat en rapport om det Angolanska hälsosystemet och möjligheter för bolag inom sektorn. Sedan dess har ytterligare en beställning på tillägg till studien gjorts av ambassaden där commercial chain inom hälsosystemet ska lyftas, den är alldeles strax klar så hör av er till oss om intresse finns! De skickar även ut nyhetssammanfattningar veckovis där hälso- och sjukvårdssatsningar, hälsoläge och aktuell statistik lyfts upp tillsammans med andra nyheter.


Emelie Sandberg Aparicio på ambassaden hade satt ihop ett gediget och fullspäckat program för våra dagar. Vi landade vid lunch i torsdags och lämnade bara väskor på hotellet innan lunch med ambassaden och SELAM gänget som också var i Angola samtidigt. Efter lunch hade vi möte med Dr Boaventura Moura på Direcção Nacional de Medicamentos e Equipamentos. De är en viktig aktör att träffa för att förstå hur uppköp inom den offentliga vården går till.


Efter det åkte vi vidare till Direcção Nacional de Saúde Pública och träffade Directora Joseth Rita som är Director for Chronic Diseases. Hon beskrev hur vården för kroniskt sjuka har många utmaningar och att det till stor del inte finns den utrustning och behandlingar som behövs i Angola. Trenden är att de privata sjukhusen investerar i avancerad utrustning så att de kan ta hand om patienter med svårare diagnoser men det är väldigt dyrt och de når därmed inte ut till alla de som behöver det i befolkningen. Avdelningen täcker även ickesmittsamma sjukdomar. De arbetar inom 10 projekt riktade mot olika sjukdomar bl.a. cancer, diabetes, njursjukdomar och hjärt- kärlsjukdomar. De arbetar på att ta fram en profil om situation av NCD i landet och därefter ta fram en nationell plan som kan bidra till standardiserad behandling av de olika sjukdomarna.

På fredagmorgon träffade vi Doctora Henda Vasconcelos som är Director for Reproductive health. Hennes kontakt Cecilia Simonetti från Brasilien var också med. Deras huvuduppdrag är att arbeta med familjeplanering, man föder i snitt 6.4 barn per kvinna i Angola och sätter en stolthet i att ha stora familjer. Ett av deras mål är att gravida kvinnor ska ha minst fyra pre-natal consultations, idagsläget är det 44% av de havande kvinnorna som har det. Bröstcancer och cervix cancer är de två vanligast cancerformerna. De vill starta nationella screeningprogram för dessa för att nå patienter i ett tidigt skede.


På engång när vi landade insåg vi att spanskan kunde komma väl till pass i substitut till portugisiskan då viljan och kunskapen att tala engelska generellt var låg. Tur nog så är Anna flytande i spanska och jag själv förstår men kan inte tala. Vi höll ett seminarium för inbjudna gäster på ambassaden. Där Anna berättade om svensk hälso- och sjukvård och gjorde hela sin presentation på spanska. Jag berättade om svenska företagslösningar. Vi diskuterade sedan i gruppen vilka behov Angolansk hälso- och sjukvård har och hur de svenska bolagen kan komma in med lösningar.


Vi hade en lunch på residenset efter det med representanter från WHO, UNFPA, Cicci Angola och UNICEF där vi fick höra om deras respektive arbete samt var de tror att svenska bolag främst kan efterfrågas samt att vi presenterade Swecare och vårt arbete.

Vi ser nu framemot att få fortsätta planeringen av en delegation under första halvåret 2016. Hör av er ni som är intresserade!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar