torsdag 3 december 2015

Samarbete med Kina

Möte med Kinas hälsoministerium

Under två intensiva dagar besökte jag Peking tillsammans med Niclas Jacobson och Gabriel Andréasson från Socialdepartementet. Syftet med besöket var att delta i ett möte med det kinesiska hälsoministeriet, eller Commission for Health and Family Planning, som det heter. Årligen sammanträder den arbetsgrupp som är kopplad till det svensk-kinesiska MoU:t och Swecare deltar där som näringslivets representant. Nästa år firar MoU:t 10 år och detta måste naturligtvis uppmärksammas. Mötet handlade framförallt om att planera för aktiviteterna 2016 vilka troligtvis kommer innehålla högnivåbesök och delegationer till båda länderna. Från kinesisk sida uttrycktes stor uppskattning för samarbetet med Sverige och man var helt öppen med att man har behov av samarbete och hjälp för att utveckla sin hälso- och sjukvård. Ett område som särskilt diskuterades var äldrevård och lösningar kopplade till den åldrande befolkningen vilket är en av Kinas största utmaningar, mycket på grund av ettbarnspolitiken som nu ersatts av en tvåbarnspolitik. Detta passar väl in i Swecares arbete då vi det senaste året drivits ett projekt för att skapa ett svenskt koncept på området. Hälsoministeriet välkomnade förstärkt samarbete på äldreområdet och att detta kan bli ett av de centrala temana i nästa års aktiviteter.


Utöver ministeriet så träffade vi också China Development Bank för fortsatta diskussioner om ett gemensamt pilotprojekt. CDB besökte Sverige tidigare under hösten och har uttryckt önskemål om att Swecares äldrenätverk sätter upp en vårdcentral med inriktning på äldre människors behov och utvecklar lämpliga kringtjänster som hemtjänst, eHälsolösningar mm. Utbildning av personalen kommer också vara ett viktigt inslag. Under mötet bestämdes att en förstudie dras igång i början av nästa år.


Under vår vistelse ordnade ambassaden även ett rundabordssamtal där representanter för Karolinska Institutet, Tillväxtanalys, Business Sweden och ett par företag deltog. Förutsättningarna för affärer och samarbeten på hälso- och sjukvårdsområdet var temat. På senaste tiden har företagen märkt av en trend där de kinesiska beslutsfattarna agerar allt mer protektionistiskt och gör det svårare för utländska företag till förmån för de inhemska. Det beror vilket segment man är aktiv inom, intressanta redogörelser presenterades av företagen Mölnlycke och Diaverum.


Ett snabbt besök av vår lilla "Team Sweden"-grupp som trots det gav mycket. God respons från de kinesiska motparterna och många idéer inför det kommande året. Vädret lämnade en del att önska, första dagen var utsläpp och hälsofarliga partiklar i luften på en så rekordhög nivå att man knappt såg ut genom fönstren och strikt ombads att inte sticka näsan utanför dörren.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar