onsdag 16 mars 2016

Åldrande och hälsa + Kina = sant

Ett litet tekniskt missöde på tåget gjorde att blogginlägget publicerades innan det var klart. Här följer nu den korrekta versionen:

Idag har vi haft nummer 2 i en serie om tre seminarier om vårt projekt Åldrande och hälsa och om affärsmöjligheter i Kina. Först ut var Malmö i går eftermiddag. Idag var det Göteborgs tur, och imorgon bitti är det dags för Stockholm.

Seminarierna inleddes med välkomnande ord från våra samarbetspartners Medeon i Malmö och Business Region Göteborg, och jag passar på att tacka för utmärkt samarbete runt seminarierna. 
Efter en introduktion till Swecare berättade vi om vårt Vinnova-finansierade projekt Åldrande och hälsa. Projektet går ut på att sprida kunskap både om det svenska systemet och svenska lösningar brett inom området äldrevård och -omsorg. Detta göra genom en beskrivning av vår äldrevård på policy-, forsknings- och implementeringsnivå. Vi vill också identifiera det svenska erbjudandet, och visa upp det svenska "smörgåsbordet" av lösningar. Baserat på detta utvecklar vi tillsammans med företagen och andra aktörer ett koncept för marknadsföring och till viss del paketering av utbudet. 
Simon Westerlund från Nordic Business House berättade sedan om hur det är att göra affärer i Kina som liten aktör, vad som händer i Kina just nu och delade med sig av sina erfarenheter från 7 år i Shanghai. Kinas ekonomi är idag två-spårig med den traditionella ekonomin dominerad av tung industri, och den nya som är baserad på konsumtionsvaror, high-tech tillverkning och tjänster, däribland hälso- och sjukvård/life science. Drivkrafterna för denna sektor är den stora befolkningen som dessutom är åldrande, ökande kroniska sjukdomar och regeringens reformer. Där ingår bl a att alla kineser ska få tillgång till basal sjukvård till 2020. Samtidigt har man nu en växande medelklass vars efterfrågan på högkvalitativ sjukvård ökar stadigt.De utmaningar och möjligheter som ses för den kinesiska marknaden består i det regulatoriska och legala landskapet och höga barriärer för att komma in på marknaden, där man kan se en del regellättnader och en del ändringar som innebär tuffare regler för utländska bolag. Vidare har vi kulturella skillnader och marknadens enorma storlek. Rekommendationen är att börja bit för bit, att ta sig an hela landet i ett svep går knappast. Andra utmaningar är den lokala konkurrensen, som är hög bl a tack vare statliga stöd, men fortfarande går det att konkurrera med kvalitet, och IP-rättigheter. Simon menar att fördelarna med att komma in på den kinesiska marknaden ändå oftast överväger risken att ev. bli kopierad och att man minskar risken genom att ständigt ligga steget före.Nästa talare var Michael Peterson, som trots sitt namn nu besökte Skandinavien för första gången. Han arbetar för CIRS, ett företag med 200 anställda inom regulatoriska frågor för kemiska produkter, livsmedel, läkemedel och medicinteknik. Vi fik en överblick av det kinesiska systemet för certifiering, vilket först utgår från vilken riskklass produkten har, där klass 1 har ett enklare förfarande som är både billigare och går fortare. Klass 2 och 3 tar mellan 8-18 månader (beroende på om kliniska försök behövs el ej). 
Vi fick också möjlighet att presentera det projekt som Swecare nu har i samarbete med ACCESS Health International, om ett "primärvårdssjukhus" i en stad söder om Peking. Det är ett spännande projekt med China Development Bank Captial som delfinansiär, och där vi kommer att utreda vilka delar av en svensk vårdcentral som kan användas i Kina. Området där vårdcentralen/sjukhuset kommer att ligga är ett utvalt pilotområde för att arbeta för reform av den kinesiska hälso- och sjukvården och life science. Vårt projekt blir därför extra spännande, för det kan möjliggöra att prova modeller som annars inte skulle fungerar i det kinesiska systemet. Vi söker nu företag som är intresserade av att delta i det fortsatta arbetet med att ta fram koncept och på sikt kunna leverera lösningar till vårdcentralen. Om allt faller väl ut finns goda möjligheter att rulla ut konceptet - i Kina, t ex via bankens andra 140 stadsutvecklingsprojekt, eller att testa det på andra marknader. Hör av dig till oss om du missade seminariet och vill veta mer - eller kom på seminariet i Stockholm imorgon kl 8.30 (det finns några platser kvar, men anmäld dig i så fall till anna.riby@swecare.se).

Vi fick förstås också möjlighet att nätverka och diskutera vidare i samband med frågor från den alerta publiken, och efteråt under mingelstunden - tack för många intressanta inspel och idéer, och stort intresse för ämnena.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar