tisdag 26 april 2016

Swecares årsmöte 2016

Idag var det dags för Swecares årsmöte och i år har vi extra mycket att fira eftersom vi fått ett ökat finansiellt stöd från Socialdepartementet. Detta gör bland annat att vi har kunnat fastanställa de kollegor som tidigare varit projektanställda hos Swecare. Det signalerar också att man lägger stor vikt vid främjandearbetet och att Swecares har ett starkt stöd för sin verksamhet.

Årsmötet inleddes av Swecares ordförande Karin Johansson som lämnade över till Maria för en presentation av Swecares verksamhet under året som gått. Maria berättade kort om Swecares två fokusområden, åldrande och digitalisering. I övrigt valdes Karin Johansson om som ordförande för 2016 och dessutom valdes Anna Brodowsky - SCA, Anders Lönnberg - nationell life science samordnare, Jenni Nordborg - Vinnova och Michael Nordh Grate - Karolinska Sjukhuset/Stockholm Care in i styrelsen för 2016. För sin långa och trogna tjänst i Swecares styrelse utsågs avgående styrelseledamoten Jan G Smith från Abigo till hedersledamot. Även Christer Andersson som klev av från Swecares valberedelse och haft ett antal viktiga funktioner inom Swecare blev avtackad av Karin Johansson.

Efter en kaffepaus inleddes årskonferensen med att Madeleine Harby Samuelsson, statssekreterare till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Régners, gav en inblick i hur Socialdepartementet arbetar med äldrefrågor och internationalisering. Madeleine påpekade hur stor vikt Socialdepartementet lägger vid främjandearbetet och Swecare och lyfte det stora internationella intresse som finns för svensk äldrevård.

Madeleine delade också ut Swecare Export Award som i år gick till miljöteknikföretaget Envac med följande motivering "Envac levererar – med sin revolutionerande vakuumteknik för avfallshantering – en infrastruktur för sjukvård och andra samhällsfunktioner, baserad på svensk innovativ miljöteknik. Envacs system finns idag installerat över hela världen, men en stor del av företagets insatsprodukter och ”know how” kommer från Sverige. Deras internationella satsning har de senaste åren medfört en mycket kraftig ökning av exporten och exportaffärer utgör idag 83% av ordervolymen. Under de två senaste åren har Envac tagit hem flera sjukhuskontrakt utanför Sverige på viktiga tillväxtmarknader som Kina och Singapore, men även på närmare håll som Norge och Tjeckien. Envac är en engagerad medlem i Swecares nätverk och bidrar aktivt med att dela med sig av idéer och samarbetspartners och för att skapa ett sammansatt svenskt erbjudande kring både sjukvård och äldrevård.” Priset togs emot av Envacs nya vd Claes Scheibe.

Nästa talare för dagen var Miia Kivipelto, professor i klinisk geriatrisk epidemiologi vid Karolinska Institutet som talade om möjligheterna kopplade till den åldrande befolkningen runt om i världen. Miias forskning är inriktad på åldersrelaterade sjukdomar såsom demens och andra minnesstörningar och har tilldelats Alzheimerfondens stora forskningspris 2015. Miia berättade att det är många faktorer som påverkar om man får demens och alzheimer. Det gör att man har stora möjligheter att förebygga risken att insjukna. Det finns inga exakta siffror på hur mycket man kan påverka risken men Miia tror att minst 30% av all Alzheimer och demens är relaterade till faktorer man kan påverka såsom fetma, högt blodtryck, diabetes, depression, rökning, fysisk inaktivitet och låg utbildning. Den internationella efterfrågan på Miias forskning är mycket stor och Miia öppnar upp för att vi behöver samarbeta för att ta vara på den här efterfrågan och exportera resultaten. Miia berättade också att NKS kommer att ha ett "Tema Åldrande" som är helt nytt och tror att minnesenheten där kan bli ett svenskt "flagship".


Efter Miia tog Anna Riby över och presenterade Swecares äldreprojekt och pilotprojektet i Kina. Projektet syftar till att utveckla en primärvårdscentral med inriktning på äldre enligt en anpassad svensk modell i en ny statsdel i Chijiachuang söder om Peking. En förstudie kommer att presenteras snart och sedan fortsätter arbetet med att implementera detta spännande projekt.

Annas presentation åtföljdes av en paneldiskussion om export av äldrevård där Anna fick sällskap av den föregående talaren Miia Kivipelto, Göran Modin från Praktikertjänst och Jonas Törnblom från Envac. Jonas Törnblom efterlyste en bättre kommunikation om organisationen av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Det är viktigt att förstå sig på systemen för att kunna sälja in lösningar och produkter. Panelen underströk också vilka stora möjligheter det finns i Kina och i liknande länder med stor folkmängd och åldrande befolkning. Det blev en spännande diskussion om de svenska förutsättningarna för export och flera intressanta publikfrågor.

Dagen avslutades med ett mingel och som alltid var det ett intressant program och mycket trevligt att träffa samarbetspartners och medlemmar.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar