fredag 22 april 2016

Global Pharma Consulting som nya medlemmar

Berätta lite om dig själv och vad du jobbar med
Mitt namn är Paula Hassoon ,  jag är VD för Global Pharma Consulting AB och vi är ett Life Science fokuserat konsultföretag. Företaget tillhandahåller olika typer av tjänster och lösningar till svenska Life Science företag när det är dags att internationaliseras i den mycket spännande och ständigt växande MENA-regionen (Mellanöstern/Nordafrika). Vad vi vet och känner till så är vi ensamma om vad vi gör, inga andra företag i Sverige erbjuder Life Science nischade konsulttjänster och lösningar i just MENA-regionen. Vi har funnits sen 2008 men under hösten 2014 har vi omorganiserat, bytt namn och företagsform och påbörjat ett mer aktivt marknadsföringsarbete då många svenska Life Science företag med planer på expansion i MENA inte känner till att vi finns och kan hjälpa de med antigen enstaka punktinstaser t.ex. upphandlingar eller vara med dem hela vägen från strategi och val av land i regionen via registrering/godkännande, partnersökningar och avtalsskrivning ner till administration och översättningar. För vissa länder kan en så enkel handling som att översätta företagspresentationen och/eller offerten vara avgörande för affären.

 
Hur är din relation till Swecare?
Global Pharma Consulting AB är sedan december 2015 Swecare medlem!  

Vad tycker du är fördelen med att tillhöra Swecares nätverk?
Jag har under hela 2015 följt olika medlemsorganisationer och nätverk för att kunna ta beslut om ev. medlemskap. Valet föll på Swecare dels för att de är en organisation som samlar Life Science företag som har eller planerar export/internationalisering men även för att det är en aktiv organisation som ger oss medlemmar mycket tillbaka i form av nätverksträffar, innehållsrika seminarier, mycket aktiv och närvarande VD, bra blogg och självklart in- och utkommande delegationer! För ett Life Science-företag som funderar på internationalisering så finns ett enormt stort kunnande och erfarenhet i dessa frågor bland medlemmarna och givetvis hos administrationen som är tillgängliga och aktiva.  
 

Vilka råd kan ni ge ett Life Science företag med planer att expandera i MENA-regionen?
Det är bra om man undersöker marknaden och tar redan på vilket land i denna region som har största potential för aktuell produkt/er. Viktigt att bestämma sig för någon/ev. några marknader för att MENA är en stor region med många länder med olika regler/bestämmelser och olika affärskulturer. En prisanalys är också bra att göra och givetvis ta redan på vad som krävs för t.ex. registrering/godkännande i aktuell marknad och att man har all dokumentation som krävs. Om man jobbar med distributörer ska man lägga mycket tid på att hitta en som motsvarar era förväntningar och värderingar och göra en ordentlig bakgrundskontroll. Låt aldrig en distributör välja er, det är NI som ska välja distributören!!!

 

Berätta något nytt som är på gång i ditt företag
Det händer alltid väldigt mycket nytt hos oss! Först och främst är vi väldigt glada och stolta att ha fått förtroendet att exportera den svenska världsberömda kunnande i kvalitéregister i MENA-regionen. Vi har flera samarbetsavtal med olika registerägare och satsar främst på NDR och SWEDEHEART då både diabetes och hjärtkärl sjukdomar är stora utmaningar för hälso- och sjukvård i exempelvis UAE och KSA. Kvalitetsregister är ett bra redskap att jobba med för att förbättra vården och fördela resurserna rätt men det krävs fungerande IT-infrastruktur för att överhuvudtaget kunna jobba med register.

Ytterligare en nyhet är att ett större tyskt läkemedelsföretag inom onkologi har valt oss som deras konsult vid val och utvärdering av en svensk distributör.  Vi erbjuder nämligen också Life science företag som inte finns i Norden olika tjänster för att nå denna relativt svåra marknad.

En annan färsk nyhet är att vi har slutit ett strategiskt partnerskap med ett annat konsultföretag som kommer att erbjuda våra tjänster i Storbritannien. Även vi vill internationaliseras och erbjuda våra tjänster globalt då vi vet att vi är väldigt kunniga och duktiga på det vi erbjuder! Vi kan helt enkelt Life Science och vi vet hur man gör affärer i Mellanöstern!
 
Berätta om någon Swecare-aktivitetet som du minns som extra bra
Jag tycker att alla aktiviteter är bra och personligen gör jag alltid mitt bäst att delta på så många som möjligt. En som var extra trevlig och svår att lämna var invigningen av de nya lokalerna tillsammans med LIF och övriga organisationer. Tror att alla hade en fanatisk tid den kvällen! 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar