onsdag 6 juli 2016

Swecare i Almedalen


Även i år är självklart Swecare på plats i Almedalen. Känslan av att det är mer folk än någonsin, fler seminarier, rundabordssamtal och mingel än det ens i en vildaste fantasi är möjligt att överblicka. Heta teman är eHälsa och digitalisering men även områden som effektivisering och samverkan står på agendan. Dagarna avslutas med politikertal.


Ämnen vi sett till att täcka är bland annat kvalitet, standarder, eHälsa och internationalisering vid bland annat en middag arrangerad av myndigheten Swedac. Måndagen bjöd på Kina-dagen med diskussioner om allt från Xi Jingping, och om han är på väg att bli en modern Mao Zedong, till korruption, hållbarhet, förutsättningarna för affärer mm. Tillväxtanalys representanter i Kina, Indien och USA diskuterade dessa stormakters relationer under rubriken Giganternas kamp. Kina-Indien har traditionellt en sval relation med stort misstroende för varandra medan USA och Indien gått från en kylig relation till att ha en närmare relation än de flesta länder. En naivitet ansåg man prägla den svenska synen på kinesiska investeringar medan det närmast kan likna en paranoid inställning i både USA och Indien. Alla tar gärna emot pengar men till ökat kinesiskt inflytande säger man nej tack.


Effektivisering av vården är ett annat populärt ämne, Göran Stiernstedt är en frekvent talare om både utredningen om effektiv vård samt hans nya uppdrag i Stockholms läns landsting. Medlemsföretagen Helseplan ordnade också seminarium liksom Capio och Cambio.


Anders Blanck inledde ett av LIFs seminarium om samverkan med en genomgång av begreppen, det gäller att man är överens om vad samverkan innebär om man ska kunna diskutera problemen som många upplever. En genomgång visar att industrin är ganska missnöjd med hur samverkan med vården ser ut, vården tycker det funkar relativt bra men inser att industrin inte är lika nöjd. Anders liknade det vid ett dåligt fungerande äktenskap där mannen inser att hustrun inte är helt nöjd men inte har en aning om hur illa det verkligen står till. Därefter talade Anders Lönnberg om hur man vill förändra ersättningssystemen och incitament för landstingen att ta upp ny teknologi. De tre sektorerna, vård, industri, akademi, är bundna till varandra, de behövs för att göra vården bättre. Emma Spak, ordförande i SYLF, Sveriges yngre läkares förening, talade om att det många gånger kan finnas en beröringsskräck mellan vården och industrin. Till viss del kam detta bero på att tidigare relation mellan industrin och vården var inte alltid helt "fräsch". Överdriven representation och bjudresor till Hawaii har exempelvis förekommit. Men som Anders Blanck påpekade idag har vi ett av de hårdaste regelverken i världen. 


Ehälsomyndigheten ordnade en heldag om eHälsa och en debatt mellan Gabriel Wikström och socialutskottets ordförande Emma Henriksson, kd. Tydligt ledarskap, kulturförändring och mer resurser var Wikströms tre främsta prioriteringar i eHälsarbetet. Henriksson efterlyste främst mer konkretion från regeringen. Vidare menade Wikström att det är fel att tala om att vi ska digiitalisera vården, den är redan digitaliserad. Utmaningen är att få olika system att tala med varandra och kunna ta till vara all den information vi samlar in.


Puh, efter ett par dagar vet man knappt vad som är upp eller ner men nya kontakter har tagits och en hel del intressant diskuterats. Efter Almedalen tar vi en lite paus men helt lediga kan vi inte vara då vi bland annat tar emot en australiensisk minister i slutet av juli. Håll ögonen öppna!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar