måndag 28 november 2016

Lyckad delegationsresa till Kina avslutad

Delegationsresans sista del tillbringades i Beijing och inleddes i onsdags med ett seminarium som anordnades ihop med Project Hope, China Alliance for Respiratory Disease. Efter inledning av minister Regnér, talade Mr. He från hälsoministeriet om hälsosamt åldrande och Kinas policies för att bidra till det. Han poängterar att Kina blir gammal innan det blir rikt, vilket förstås sätter extra press på att hitta kostnadseffektiva lösningar. Hans Winbergs presentation handlade om policies för en åldrande befolkning och för kroniskt sjuka. 

Därefter hade vi en trevlig lunchmottagning på residenset med god mat och många tillfällen att nätverka med övriga gäster. Efter lunch fortsatte seminariet, men företagsdelegationen gav sig iväg till ett möte med China Development Bank Capital. Mötet leddes av direktör Zhou, som presenterade CDBC – ett helägt dotterbolag till China Development Bank, inriktat på genomförande av stadsutvecklingsprojekt på temat ”green, smart and healthy”. Representanter från ett statligt bolag och andra stadsutvecklingsprojekt deltog också. De svenska företagen presenterade alla sina lösningar, vilket mottogs med stort intresse.Kvällen var inte programlagd men det fanns möjlighet att delta i invigningen av fotoutställningen Swedish Dads. Förutom ministern deltog ett känt kinesisk filmpar, vilka skänkte stjärnglans eventet.


Torsdagsmorgonen inleddes med ett besök i en stadsdel som genomfört ett pilotprojekt för integrerad vård under drygt tio år. Systemet går ut på att äldre har möjlighet att välja olika tjänster inom vård och omsorg och få dem levererade i hemmet. Teknik som sensorer och larm ingår i paketet, liksom mer ”mjuka” tjänster – dans, sång och andra kulturella aktiviteter. Dagcenter och vård på äldreboende ingår också. Lunchen bestod av obligatorisk Pekinganka och därefter delade gruppen på sig. Några av oss åkte för att diskutera äldrevårdcentralen i Shijiazhuang och andra samarbetsmöjligheter, men de flesta begav sig till ett möte med det statliga bolaget Universal Medical Financial & Technical Advisory Services Co, Ltd eller kort och gott “Universal Medical”. 

 

De är Kinas största leverantör av integrerade vårdlösningar såsom finansiella tjänster, sjukhusinvesteringar och management, tekniska lösningar och digitaliseringstjänster. Bolagets största ägare är Fortune 500-listade China General Technology Holding, även kallat ”Genertec” som är statligt ägt och direkt administrerat av kinesiska staten. 

Mötet öppnades av VD, Guo Weiping och i mötet deltog även Vice-VD, Yang Jingyao och flertalet höga chefer. Därefter presenterade bolagen i delegationen sina lösningar vilket ledde till flertalet ingående frågor och ett stort intresse från Universal Medical att göra konkreta affärer med de svenska bolagen. Ett bra sista möte på en intressant delegationsresa till det stora riket i öster. Delegationsresan avslutades med en utvärdering under middag på en trevlig restaurang som serverade mycket god mat från provinsen Yunnan (Middle 8th i Sanlitun, kan rekommenderas!). 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar