onsdag 23 november 2016

Swecare i Shanghai

Delegationens första externa möte var med Shanghai Civil Affairs Bureau där vi träffade flera representanter i ett möte lett av Ms Jiang Rui, vice generaldirektör för äldreomsorg. 

Shanghai har nästan 3 miljoner invånare över 65 års ålder, som alla efterfrågar tjänster av god kvalitet. SCAB ser två viktiga områden för att möta detta behov: att utveckla dels äldrevårdsinstitutioner med omsorg dygnet runt (idag finns närmare 700 i staden, varav ca hälften privata, men många fler behövs), dels tjänster till äldre i bostadsområden, för att möjliggöra för de äldre att bo kvar hemma. Det är därför viktigt att introducera omsorgstjänster och utveckla en ny integrerad vårdmodell, t ex genom att integrera digitala lösningar. 

Vice generaldirektör Jiang Rui, äldreminister Åsa Regnér och generalkonsul Lisette Lindahl

Vi fick också höra om den nya försäkringen för långtidsvård och -omsorg som Kina nu introducerar.  Olika typer av tjänster som kan finansieras av den här försäkringen kommer att listas. Det kan röra sig om omsorg på äldreboenden eller hemtjänst och omsorg i hemmet. Man hoppas att försäkringen kommer att leda till en faktisk ökning av efterfrågan på betalda omsorgstjänster och därmed även ett ökat utbud. Man uppmuntrar också utländska investeringar på detta område och nämnde att det redan finns danska, tyska och holländska äldrevårdstjänster i Shanghai, både i form av drift av äldreboenden och utbildning och konsulttjänster inom äldrevård. 

Minister Åsa Regnér talade också, bland annat om att äldreomsorg inte bara bör vara en uppgift för döttrar och svärdöttrar utan ett professionellt yrke för både män och kvinnor. Hon nämnde också att Sverige har flera problem gemensamt med Kina, om än på en lägre nivå, och ett regeringen därför har initierat en kvalitetsutredning med fokus på finansiering, personal, boendeformer och nya teknologier. Från den svenska sidan presenterade också Hans Winberg, Leading Health Care, tankar om hur vården bör organiseras för att kunna hantera även kroniskt multisjuka äldre.


Efter lunch gjorde vi ett studiebesök på No. 1 Social Welfare Institute, ett modell-äldreboende grundat 1964 och med 200 bäddar. Genomsnittsåldern bland de boende ligger på drygt 86 år och genomsnittstiden man har bott på institutet är nio år, men en dam har bott här i över 25 år. Två tredjedelar har omfattande vårdbehov och nästan hälften har någon form av demens. 140 personer finns i personalen, ca hälften sjuksköterskor.


Det var intressant att höra att varje vårdtagare är kopplad till en volontär, som kan vara antingen en privatperson eller komma från ett företag. Boendet har många samarbetspartner, inklusive flera universitet. Det kostar mellan 3000 och 4500 rmb per månad att bo och få vård här. Hemmet har en väntetid på flera år, och idag är det bara äldre som bedömts ha omfattande vårdbehov (över 4 på en skala 1-6) som kommer ifråga för en plats.

Efter besöket hann vi med en kort och regnig promenad längs the Bund, innan det var dags att ta sig till flygplatsen för vidarebefordran till Peking, där resten av delegationsresans program går av stapeln.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar