måndag 14 november 2016

Turn-key solutions - första frukostseminariet i en serie

Igår anordnade Swecare ett frukostseminarium på temat turn-key solutions. Det är det första i en serie, som avser att ta upp olika aspekter av paketering av helhetslösningar.

Vi inledde mötet med en presentation av de båda projekt som Swecare nu genomför. Det är ena är äldrevårdcentralen i Kina. Anna berättade om bakgrunden, vad som skett och hur långt vi har kommit hittills vad gäller att samla företagens erbjudande. Kommande steg omfattar delegationsresan i slutet av november då vi planerar att besöka staden i fråga och ett informationsmöte 14 december.

Mikaela gjorde en liknande genomgång av projektet för svenska sjukhuslösningar i Iran, där intresse finns både från offentlig och privat sida. Projektet har en styrgrupp och en projektgrupp som driver vidare. Även här är ett kommande steg en delegationsresa, i början av december.


Gemensamt för båda projekten är att det rör sig om långa processer och ofullständig informationen, vilket gör att man får ta ett steg i taget. Fördelarna med att samverka blir desto större: dela kostnader, risker och erfarenheter; och stärka konkurrenskraften genom det det gemensamma erbjudandet med svenskt varumärke.


Sedan var det dags för Håkan Dahlfors från Swedfund att berätta om deras nya verktyg med finansiering av projektförberedande studier. Syftet är att ge stöd för projektägare i länder på DAC-listan att utveckla projekt som är "bankable" med upphandlingar som tar hänsyn till miljö, finansiering, livscykelkostnader med mera. Detta väntas bidra till ökad chanser för svenska företag att vinna stora upphandlingar.Hans-Olof Wållgren berättade om Nya Karolinska sjukhuset och det konsortium där Tengbom ingår. 

Det är ett exempel på ett Public Private Partnership med en funktionsupphandlat totalentreprenad där entreprenad, finansiering och drift ingår. Processen har tagit dryga tio år. Med tanke på projektets omfattning har det varit en nödvändighet att vara många olika aktörer involverade. Det skulle vara svårt för en enstaka aktör att ta risken själv i sådana här stora projekt. 

På slutet diskuterade vi vidare om vikten av samverkan, möjliga modeller för samarbete och hur bolagen använder sig av innovativa finansieringslösningar. På det hela taget hade vi intressanta diskussioner och trevliga samtal, som vi hoppas att ni vill fortsätta vid kommande delar av seminarieserien. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar