fredag 21 oktober 2016

Besök av Etiopiens First Lady

I tisdags eftermiddag hade Swecare glädjen att ta emot Etiopiens First Lady, Roman Tesfaye. 

I sin roll har hon valt att fokusera på tre områden. Det ena är stärkande av kvinnors rättigheter, det andra är skolmatsprogram och det tredje informationsspridning kring cervix- och bröst cancer. 

Cervix cancer är den främsta dödsorsaken för kvinnor i 40 av Sub-Sahara Afrikas länder. Samtidigt så har incidensen av cervixcancer närmaste halverats de senaste 30 åren i Sverige, tack vare regelbundna gynekologiska cellprovskontroller. Frustration att det faktiskt är en sjukdom som kan behandlas och att liv kan räddas var det som fått First Ladyn att prioritera området. Etiopien har nu en National Cancer Control Plan där mål och implementeringsplan. 

Eftermiddagen tillbringades på S:t Görans sjukhus där vi började med att First Lady fick vara med på ett patientbesök hos Cevita Care, GynStockholm på S:t Görans sjukhus. Efter det berättade Elisabeth Wikström Shemer om det kolposkop som hon har utvecklat och hur deras Gynocular underlättar arbetet för gynekologer samtidigt som det ser till att minska överdiagnostisering av cervix cancer samt hur man kan sätta upp nationella screening program där Aprovix lyftes. Även Elekta genom Anna-Karin Strandberg presenterade deras lösningar inom bröst- och cervixcancer och hur de ser på Afrika som en mycket viktig marknad.


First Ladyn lyfte att de har ett nära samarbete med Pink Ribbon Red Ribbon och att det i ett stort land som Etiopien dock är svårt att nå ut med information och att det behövs stora investeringar för att nå en lyckad screening och vård.Som eftermiddagens sista punkt besökte vi Bröstcentrum på S:t Göran och fick en rundtur samt presentation. Vi fick bland annat presenterat hur vi i Sverige screenar för bröstcancer redan vid 40 års ålder för att kunna göra tidig diagnostisering möjligt, sedan fortsätter screening till 74 års ålder. På S:t Görans mammografienhet tar de emot 200 patienter om dagen. 


Vi har tre mammograficenters i Stockholm och S:t Göran tar emot flest antal patienter. Informationen intresserade First Ladyn som ställde många följd frågor. Swecare ser på möjligheterna att genomföra en delegation till Etiopien så hör av er om ni är intresserade!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar