fredag 9 december 2016

Delegation i Iran 4-6 december

Precis hemkommen från intensiva dagar i Tehran och delegationsresa ledd av Gabriel Wikström. Med på resan var hela 14 bolag inom ett brett spektrum av områden.


Första dagen startades med signering av Memorandum of Understanding (MoU) och Letter of Intent (LoI) för delar av delegationen. Socialdepartementet skrev under ett MoU med Irans Ministry of Health and Medical Education och AstraZeneca skrev under ett Letter of Intent kring deras ambitiösa planer i landet som ett första steg till ett MoU.För merparten av delegationen började programmet med ett Iran-Sweden Health Care Business Forum på Espinas hotel. Forumet inleddes av Mr Dinarvand som är Deputy Minister och chef för Iran Food and Drug Administration. Efter honom höll minister Gabriel Wikström ett inledningstal. Forumet följdes av en rad intressanta talare inom områden så som utländska investeringar och hur man går tillväga för att registrera sitt bolag i landet.Petra Menander Åhman höll som representant för det tre carebolagen/Universitets sjukhusen en presentation om svensk hälso- och sjukvård.Health Care Sweden är en liten grupp av svenska bolag som gemensamt approcherar sjukhusprojekt. Ett MoU mellan dem och Iran Zamin skrevs på under forumet. Iran Zamin är en organisation som har bildats för att bygga förstklassiga sjukhus i Iran.Forumet var uppdelat i två delar där första delen bestod av seminarium och den andra delen av B2B möten för företagen. För att de iranska aktörerna skulle veta vilka de svenska bolagen var fick företagen gå upp på scen och kort presentera sig själva och sina lösningar.Första delen avrundades av Magnus Almén på Business Sweden och vår ordförande Karin Johansson.
Sista programpunkt för dagen var besök på Shariati Hospital som är ett av Tehran University of Medical Sciences sjukhus. Besöket följdes av middag på den traditionella restaurangen Shabestan.
Dag två började med ett studiebesök på Milad Hospital som ägs av Iran Social Security Organization (SSO). Det är Irans största specialist och subspecialist sjukhus med 1116 sjukhus bäddar. Trots det stora antalet sjukhusbäddar är efterfrågan på den vård de erbjuder betydligt större. Vi fick efter mötet en rundtur på sjukhuset.Parallellt var pharma bolagen och care bolagen på några separata möten anpassade till deras önskemål. Näst på tur var lunch på hotellet följt av studiebesök på National Brain Mapping Laboratory (NBML). Det är ett helt nyöppnat center som kan erbjuda tjänster till researchers.
Efter det åkte vi direkt till mottagning hos ambassadör Helena Sångeland där bolagen fick träffa representanter på ambassaden och mingla med minister Gabriel Wikström. Ett fåtal distributörer hade även de blivit inbjudna.Dag tre startade med möte hos SSO vars uppdrag är att erbjuda vård och pension till 42 miljoner av befolkningen. De beskrev själva sitt uppdrag som från ”breath till death”. Samarbeten med Sverige inom olika områden lyftes bland annat utbyte av läkare och ett gemensamt sjukhus. MoU kommer att signeras mellan SSO och Health Care Sweden.Vi åkte sedan till den site som Iran Zamin har fått tillstånd för att börja bygga sjukhus på för att inviga samarbetet med vår minister. Vi fick där höra mer i detalj om planerna på ett svensk-iranskt sjukhus på 300 bäddar. Sjukhuset ska bygga landets första privata cancerinstitut.Delegationens sista möte var med Barkat. Dem är ett holding bolag med ett dotterbolag som arbetar inom områdena bioteknik, nyutveckling av läkemedel med mera. De har även en business park där bolagen kan ha sin produktion och kontor.

Bolagen har nu många spännande leads att följa upp från resan!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar