tisdag 21 februari 2017

Del 2 - Delegtionen drar till Hong KongNu är vi redan hemma från Hong Kong, den andra destinationen på delegationsresan som avslutades i förra veckan. Hong Kong är ett av de områden som har bäst hälsa i världen, vilket märks på en genomsnittlig livslängd på nästan 87 år för kvinnor, och 83 för män. Liksom Singapore har man också en snabbt åldrande befolkning, vilken snart beräknas uppnå till 18 % av befolkningen, men vissa beräkningar pekar på hela 40 % +65-åringar 2050! 

Till skillnad från Singapore är den offentliga sjukvården mer i princip gratis vård för alla med ett Hong Kong ID-kort, vilket också inneburit kraftigt ökande kostnader. Dessutom är ytan begränsad, vilket gör att man svårligen kan öka arbetskraften genom inflyttning. Skatteuttaget är också mycket lågt. Även i Hong Kong är man alltså mycket angelägen om att bekämpa kostnadsökningen och öka effektivitet och produktivitet, genom ny teknologi och effektivare arbetssätt. Ett klart läge för svenska företag!

Under dagarna i Hong Kong har vi fått lära oss mycket om hälsosystemet och hur man försöker finna lösningar på de utmaningarna man har. Först fick vi lyssna och diskutera med professor EK Yeoh och några av hans kollegor från XXX. Den största delen av sjukhusvården är statlig, 90 % av inpatients, medan vård på lägre nivåer till största delen av privat (71 %). Det finns 42 offentliga sjukhus med totalt 27 600 bäddar, och 11 privata sjukhus som erbjuder 3 900 bäddar. För outpatient-vård finns 120 offentliga kliniker, men 3 500 privata (främst primärvård/general practioners, men även en del specialister). Obalansen syns också i antalet läkare i förhållande till antalet patienter – läkarna är jämnt fördelade mellan privat och offentlig vård, men det offentliga systemet tar 90 % av patienterna.


Intressant är att för både hälso- o sjukvård och äldreomsorg är de offentliga alternativen mest populära. Tack vare den offentliga subventioneringen kan man ha bättre kvalitet och högre personaltäthet jämfört med de privata. 

Äldrespåret fick också ett möte med Under Secretary (vice minister) for Labour and Welfare, Stephen Sui, som berättade om förväntade ökningar av kostnaderna för äldreomsorg med 74 %. För att avhjälpa detta satsar man på Active Ageing (t ex life-long learning med Seniorakademier, egenvårdstips, maxtaxa på 25 kr för buss- o metroresor), Community Care Services (som dagcenter, hemtjänst mm, ofta levererat av NGOs), stöd till vårdgivare (ofta hushållerskor/hemhjälp) och äldreboenden. Man har en hög andel institutionaliserade äldre i ett globalt perspektiv, över 7 % och 74 000 platser, varav den största delen privata (45 000). Man satsar också på planering på längre sikt, och här ingår byggande av över 9000 platser på äldreboenden och 2800 dagcenterplatser.

Innan lunch hann vi också med ett besök på Karolinska Institutet Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine, KI:s första etablering utanför Sverige, där man mycket snart sätter igång arbetet med stamcellsbiologi och regenerativ medicin på allvar. Vi kan se fram emot spännande och kanske fantasieggande resultat därifrån framöver!


Näst på agendan var Hospital Authority, ansvarig för genomförandet av all offentlig sjukvård, som är organiserad i sju kluster. För att öka integrationen med lägre vårdnivåer har man infört en Community Health Call Center, en pilot med ett proaktivt telefonsystem, som ringer upp äldre patienter samma dag som de skrivits ut. Andra nya lösningar som man nu utvecklar är outreach teams för geriatrisk vård och palliativvård, stärka vården av kroniker med mer fokus på prevention. Demensvård är också något man är medveten om att man behöver utveckla. Ett exempel är att man kommer satsa på att bättre identifiera hög-riskpatienter. För sjukhus vården har men en 10-årig utvecklingsplan på 200 biljoner HK dollar, för nybyggnation och uppgradering. Det innebär bl a ett cancercenter, ett megasjukhus om 2400 bäddar. Harald Blegen presenterade hur Sverige arbetar med innovation och Nya Karolinska Sjukhuset nya personcentrerade organisation.


Sista möten för onsdagen var ett rundabordssamtal med Under Secretary Sophia Chan, på Food and Health Bureau. Arbetskraften är ett av de största problemen, både till antal och att man behöver bättre reglering. Obalansen mellan det privata och offentliga är som nämnts en annan stor utmaning. Man är väl medveten om denna obalans, och genomför flera piloter för att åtgärda detta. En intressant lösning som nu skalas upp är ett voucher-system som också ökar valfriheten. Man får en viss summa att använda för hälso- och sjukvård (några olika kategorier finns, inkl för äldrevårdstjänster), och kan då välja mellan offentlig vård och omsorg eller privat dito. Förhoppningen är att detta ska öka utbudet av privata tjänster. Public Private Partnerships och utvecklandet av en frivillig sjukvårdsförsäkringar, liksom de olika voucher-systemet är andra sätt att avhjälpa detta. Michaela Prochazka, äldresamordnare på Socialdepartementet presenterade också vad som står på den svenska agendan.


Efter mötet hade vi en trevlig mottagning med generalkonsul Helena Storm och många inbjudna gäster från det privata och offentliga och akademin. Bland gästerna fanns även personer från Malmö Högskola och Karolinska Institutet, som är på plats i Hong Kong. Mycket nätverkande och trevliga samtal!

Sista dagen mötte vi alla Secretary Ko Man Wing med kollegor på Food and Health Bureau, som tog upp reformbehovet av hälsosystemet, för att nå balans och hållbarhet i privat och offentlig sektor, att erbjuda en tillgänglig sjukvård för alla, med ökad valfrihet och personanpassade tjänster. De pratade också mycket om behovet av att introducera ny teknologi, både för hälsosamt åldrande (här tog vi upp inkontinens, trycksår, tidig diagnos av demens), men också avancerad sjukvård, såsom cancer, utbildning.

s

Innan lunch hann äldregruppen med ett besök på NGO:n Hong Kong Housing Society, som har 900 äldreomsorgslägenheter för låginkomsttagare, där vårdgivare också erbjuder vård- och omsorgstjänster för de boende, ibland även för andra boenden i området. Just nu experimenterar man med två boenden för medelinkomsttagare och ett för höginkomsttagare, där man själv erbjuder vård och omsorg, men då förstås till en högre kostnad. Gruppen för avancerad vård besökte Queen Elisabeth Hospital, det mest kända offentliga sjukhuset. Här finns nästan 1900 bäddar, man har akutmottagning och täcker 16 specialiteter. I utvecklingsplanen finns förbättringar av de kliniska tjänsterna, t ex inom infektionskontroll, HIV-behandlingar och utveckling av multidisciplinära team, liksom satsningar på infrastruktur, personal samt samarbeten med samhället.

Vi samlades alla för ett lunchmöte med Funders’ Network on Ageing Well, bestående av 15 privata stiftelser som arbetar för att förbättra för äldre på olika sätt. Vi fick höra om olika initiativ, t ex för personer med stroke eller mild demens, en fond för sociala innovationer, och en organisation som bl a stödjer ett företag för mat med för personer med sväljsvårigheter. De var alla intresserade av ny teknologi, så det är något vi får undersöka vidare.


Medan den andra gruppen besökte Hong Kong Sanatorium, känt som det bästa privata sjukhuset, ett besök som resulterade i stort intresse och många frågor, så besökte äldregruppen två olika äldreboenden, båda drivs av NGOs med mycket lång historia i Hong Kong. Båda har offentlig finansiering, och erbjuder god omsorg med relativt hög personaltäthet. Båda satsar också på ny teknologi, t ex har Tung Wah ett fint ”smart” gym, med ID-kort som registrerar framstegen i gymmet. Det finns också flera Paro-sälar, ett avancerat japanskt mjukisdjur för demenspatienter, ”anti-wandering” system, liksom olika utvärderingsverktyg, som utvecklas i samarbete med forskare från Hong Kong University. 


Det andra boendet Sai Ying Pun Home for the Elderly, en av 63 enheter i gruppen. Tack vare subventionen kostar en plats i ett 6-bäddsrum ca 2000 HK dollar (lite mer i SEK), men man har även osubventionerade rum, för 15-20 000 HKD. Här erbjuds även andra tjänster, som utskrivningsstöd, sårvård i hemmet, matleverans och andra tjänster liknande vår hemtjänst. Man samarbetar också med Alzheimer Association. Michaela Prochazka från Socialstyrelsen berättade också om olika aspekter av vår äldrevård och -omsorg, och fick många frågor.


Delegationen avslutades med en middag för att knyta ihop och planera för nästa steg. Vi har alla många kontakter att följa upp, så denna vecka är det dags att börja med uppföljningen av denna lärorika, intressanta och trevliga delegationsresa!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar