onsdag 22 mars 2017

Workshop om medicinturism


I måndags var det dags för att diskutera ett högaktuellt ämne, nämligen vård och medicinturism. Inbjudan var från den forskargrupp på Södertörns Högskola med professorerna Erik A. Borg,
Frank-Michael Kirsch, och assisterande professorn Kjell Ljungbo som stod för den akademiska presentationen som inledde träffen som samlat ett dussintal personer som på ett eller annat sätt engagerar sig med medicinturism, eller vårdexport som är ett annat mindre laddat ord för verksamheten.

Presentationen kretsade främst kring den nyligen utgivna boken som forskargruppen varit initiativtagare till. Boken som tyvärr enbart finns på tyska i skrivande stund innehåller erfarenheterna av medicinturism främst från Tyskland som i Europa är den ledande aktören inom området. Den lyfter upp både utmaningarna, kulturkrockarna såsom vinsterna för den nationella vården av att engagera sig i medicinturism. Dessa erfarenheter och boken ska ses som en grund för en kommande svensk bok inom ämnet.

Därefter presenterade konsultfirman Acando sina reflektioner och erfarenheter i ämnet, där tyngdpunkten lades på vilka värden som skapas genom medicinturism inom specialistvård, effektivitetsförbättringar, rekrytering och återinvesteringar av vinsterna men också kring hur ämnet i media ofta får dålig publicitet. Lösningarna såsom ökad transparens om incitament och processer samt kunskapsspridning lyftes upp som exempel kring hur en mer saklig debatt kan hållas om ämnet.

Även om agendan var inriktad på att lyfta upp vilka produkter och tjänster som framtidens medicinturism kommer innefatta och hur redo svenska vårdgivare är, samt vilken prissätningsstrategi eller position Sverige kan och bör ta fanns ett stort intresse av deltagarna att prata mer om syftet och målet med medicinturism. Det finns ju etablerade koncept om att vård och medicinturism handlar om ”socialturism” som fd. statsministern utryckte detredan 2003. Men det kopplas också ihop med bilden av en (lokal som global) överklass som åker gräddfil till vår vård, något som bland annat Vänsterpartiet som bekant vill förhindra i alla former.

I god akademiska anda var diskussionen fokuserad på att båda diskutera de koncept och uttryck som används i debatten som att lyfta upp statistik och fakta i argumentationen. En konkret slutsats är att en forskningsgrundad bok för allmänheten på svenska i ämnet kan bidra till debatten.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar