tisdag 14 februari 2017

Delegationsresa del 1 - Singapore

Denna delegationsresa går till Singapore och Hongkong, varav första delen nu är avklarad. Under dagarna i Singapore har det varit många intressanta möten och besök där vi fått lära oss mer om deras hälsosystem, utmaningar och satsningar framöver. Även om landet är litet - ön är bara drygt 700 km2 och befolkningen 5,6 miljoner - så är det en viktig marknad som inkörsport till regionen. Här finns 300 svenska bolag, och några av dem är med på delegationsresan, som galant leds av statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson.

Resan har två spår, Elderly Care och Advanced Care, och jag har följt det första spåret. Först hade vi dock en gemensam briefing på ambassaden, där vi bl a fick en genomgång av hälso- och sjukvården i Singapore.


Singapore har ett välutvecklat hälso- och sjukvårdssystem, som 2014 rankades som världens mest effektiva. Co-payment är en grundpelare. Alla anställda medborgare och permanentboende betalar en del av sin lön till Medisave, ett obligatoriskt sjukvårdskonto, som man kan använda max 400 Singaporedollar/år till hälso- och sjukvård. Medishield Life är också obligatorisk, och kan användas till både privat och offentlig sjukvård. För att klara sjukvårdskostnaderna i längden krävs dock privata sjukförsäkringar. Man har tidigare haft stort fokus på sjukhusvård, med 80 % inom det offentliga sjukvårdssystemet. Den snabbt åldrande befolkningen - man talar om en "Silver tsunami" - leder nu till ökande kostnader (man räknar med att andelen av BNP kommer på från ca 5 % idag till 12% så snart som 2020!) har dock lett till att man nu ser behovet att flytta ned mycket av vården av kroniskt sjuka till primärvården, något som dock försvåras av de många små, privata "general practioners" som står för 80 % av vården på denna nivå.En viktig aktör i detta arbete är Agency for Integrated Care som inrättades för 8 år sedan. Där fick vi höra om Vision 2020 and Beyond, som innebär att man ska gå "from hospital to community, from quality to value, from healthcare to health and beyond". Man försöker nu ha ett större fokus på community care och intermediate och long-term care, vilket i princip betyder långvårdsinrättning/äldreboenden, hemtjänst och hemsjukvård, dagcenter och "äldris" för dementa - som dagis för äldre, där vuxna barn kan lämna in sina föräldrar på morgonen och hämta dem på väg hem från jobbet på eftermiddagen.

Utmaningarna i systemet är idag mycket kopplade till brist på personalresurser - många som arbetar inom sjukvården i Singapore kommer från andra länder. Därför är intresset för teknologi och innovation extremt stort, liksom principen om Home First, att man ska bo kvar hemma. Ett intressant arbetssätt är att det finns ett "community referral team" på sjukhusen, som en länk för äldre patienter vid utskrivningen med fortsatt vård och omsorg, som kan hjälpa till med anpassning och stöd vid hemflytt eller rekommendera olika vård- och omsorgsmöjligheter.

Sedan var det dags för lunchmöte på Lee Kong Chian School of Medicine, där flera svenskar arbetar, t ex med temat "Serious Gaming and e-Health Solutions för the Ageing Population", eller kopplingen tarmflora och hälsosamt åldrande. Harald Blegen, vår medföljande expert från Karolinska sjukhuset presenterade även Nya Karolinska Sjukhusets organisation, och hur man nu kommer jobba mer person-centrerat.

Ett besök på hälsoministeriet stod också på måndagens program, där vi fick möjlighet att lära oss mer om kommande satsningar, målen "enhanced affordability, increased accessability and improved quality", satsningar på att få ihop ett enhetligt e-journalsystem och den nationella Innovation challenge for active and confident ageing, och mycket mer.

Dagens sista besök var på All Saints Home Jurong East, ett nytt äldreboende med ca 200 bäddar, varav 50 för boende med demens. Boende var väldigt fint, och ledningen har goda ambitioner och har tagit till sig av ny teknik. Ändå skiljer sig förstås boendet på många sätt från ett svenskt, bl a finns har boende inte egna rum och inte egna tillhörigheter med sig, utan det påminner kanske lite mer om tidigare långvård i Sverige.
 Kvällen avslutades med en trevlig mottagning på svenska residenset med ambassadör Håkan Jevrell som värd, som gav många tillfällen att fortsätta diskussioner och utbyten som vi haft under dagen, liksom träffa fler intressenter inom Singapores hälso- och sjukvård.

SingHealth administrerar sjukvården i ett av Singapores numera 3 sjukvårdsområden. Vi träffades dem i morse på Singapore General Hospital. Man berättade om övergången till en mer person-centrerad vård, vilket vi också fick se via en rundtur på Diabetescentrum, där man samlat alla specialister en diabetespatient kan behövs träffa. SingHealths arbete inom Esther-nätverket presenterades också. Nätverket är grundat i Jönköpings län, och innebär en förändring i tankesätt och arbetsmetoder, med fokus på att alltid ställa sig frågan: "Vad är bäst för Esther?", och där Esther representerar en fiktiv multisjuk patient. SingHealth har varit på studiebesök i Jönköpings Län och fastnade där för arbetssättet, och har nu börjat jobba med detta genom workshops, mer samarbeten och en förbättring av vårdkedjan. Vi hörde för övrigt talas om Esther-nätverket vid flera av mötena under våra två dagar i Singapore.National University of Singapore stod näst på agendan, och där fick vi lyssna till intressanta presentationer om mindre invasiva innovationer inom thoraxoperationer, forskning inom bröstcancer, fallstudier inom infektionskontroll och samarbeten akademi, hälso- och sjukvård och industri. Advanced care-gruppen stannade kvar på sjukhuset, medan gruppen för Eldery Care hann med ett besök på ytterligare ett äldreboende, Lions Home for the Elders. Det är en välgörenhetsorganisation som satsat mycket på att utveckla best practices med flera olika tjänster såsom stöd till anhöriga och hemvårdare (ofta hushållerskor), finansiellt stöd och råd, liksom förstås äldreboenden. Under besöket fick vi möjlighet att diskutera hur man säkerställer en sammanhållen vård och utbyta best practices,Nu är vi klara med programmet i Singapore; efter en förflyttning med flyg står Hong Kong på dagordningen för onsdag och torsdag. Vi kan konstatera att Singapore imponerar med sina visioner och strategier, vilja till internationella samarbeten - även med industrin - och sin beredskap att satsa på tekniska innovationer som kan öka effektivitet och produktivitet i vården och omsorgen. Vi lämnar Singapore
med många nya kontakter och visitkort, som vi hoppas ska vara till nytta framöver!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar